Halina Juchełko

dr nauk humanistycznych

ur. 01.06.1926 r.

Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Aktywność zawodowa

nauczyciel akademicki

Jednostka organizacyjna - typ

Uczelnia

Jednostka organizacyjna - nazwa

Politechnika Warszawska

Biografia

Halina Juchełko – doktor nauk humanistycznych, psycholog pracy. Absolwentka Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Prace naukowe oraz praca doktorska Haliny Juchełko dotyczyły kształcenia kadry organizatorów w przemyśle. W latach sześćdziesiątych dr Juchełko rozpoczęła pracę na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Dołączyła do zespołu prof. Zygmunta Zbichorskiego. Pracę kontynuowała na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych. Poza działalnością naukowo-dydaktyczną w Instytucie sprawowała funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktyki.

Jest współorganizatorką wprowadzania nauczania ergonomii do programu studiów Politechniki Warszawskiej oraz współtwórcą i pierwszym kierownikiem Laboratorium Ergonomii w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych. Dr Juchełko jest członkiem oraz  założycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, a także sekretarzem naukowym wielu konferencji na temat psychologii organizacji, ergonomii oraz zarządzania. Pełni funkcję kierownika i współautora prac, które łączą badania naukowe z weryfikacją empiryczną w przedsiębiorstwach przemysłowych. Jest wieloletnim redaktorem czasopisma „Organizacja i Kierownictwo”, wydawanego przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Obecnie dr Halina Juchełko pełni funkcję wykładowcy na studiach podyplomowych prowadzonych przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Czynnie uczestniczy w życiu naukowym Wydziału poprzez udział w seminariach doktoranckich oraz prowadzenie warsztatów z młodzieżą z koła naukowego „Ergonomia”.

Równocześnie dr Halina Juchełko pracuje na Wydziale Inżynierii i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie (ii). Wielokrotnie odznaczana nagrodami Rektora.

Stanowiska

 • Pracownik Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej;
 • Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej;
 • Współtwórca i pierwszy kierownik Laboratorium Ergonomii w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych;
 • Sekretarz naukowy wielu konferencji na temat psychologii organizacji, ergonomii i zarządzania;
 • Redaktor czasopisma „Organizacja i Kierownictwo”;
 • Wykładowca na studiach podyplomowych Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

 • Członek, założyciel Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

Działalność

Prowadzi:

 • prace łączące badania naukowe z weryfikacją empiryczną w przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • działalność jako sekretarz naukowy wielu konferencji na temat ergonomii, zarządzania i psychologii organizacji.

Wybrane publikacje

Publikacje książkowe m.in.:

Książki autorskie:[i]

 • Górska Ewa, Juchełko Halina: Ergonomia i organizacja stanowisk roboczych : ćwiczenia laboratoryjne, 1994, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 8385912053, 9788385912057, 299 s.
 • Juchełko Halina, Koziełło Irena: Organizacja i metodyka nauczania w szkołach przodownictwa pracy, 1956, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, 35 s.
 • Juchełko Halina, Jastrzębska-Frączek Iwona, Górska Ewa: Nauka o pracy : ćwiczenia z ergonomii, 1980, Politechnika Warszawska, 90 s.
 • Juchełko Halina: Ergonomia i bhp w organizacji stanowisk pracy, 1989, Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Bydgoszczy, 58 s.

Linki zewnętrzne

http://www.wseiz.pl/pl/uczelnia/kadra-naukowo-dydaktyczna/wydzial-zarzadzania

Przypisy

[i] http://www.worldcat.org/identities/viaf-165772547/

[ii] http://www.wseiz.pl/pl/uczelnia/kadra-naukowo-dydaktyczna/wydzial-zarzadzaniaNiniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.