Romuald Stanisław Antoni Kolman

Prof. dr hab. inż.

ur. 17.06.1922 r. w Lwów, zm. 22.02.2016 r. w Gdańsk

Specjalność

Technologia maszyn; inżynieria jakości

Alma Mater

Politechnika Wrocławska

Uczelnia przyznająca doktorat

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Data uzyskania doktoratu

1962 r.

Dyscyplina doktoratu

nauki techniczne

Uczelnia przyznająca habilitację

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Data habilitacji

1985 r.

Biografia

Romuald Stanisław Antoni Kolman – ur. 17 czerwca 1922 r. we Lwowie, zm. 22 lutego 2016 r. w Gdańsku. – profesor,wybitny kwalitolog, twórca Polskiej Szkoły Naukowej w zakresie dyscypliny Inżynierii Jakości. [2]

Szkołę podstawową i średnią ukończył w rodzinnym mieście. W 1944 r. został wywieziony do Niemiec na roboty przymusowe, skąd powrócił do Polski i osiedlił się na Dolnym Śląsku. W latach 1945-1950 studiował technologię maszyn na Politechnice Wrocławskiej. Po ukończeniu studiów przeniósł się do Warszawy, gdzie podjął pracę na stanowisku starszego asystenta w Wojskowej Akademii Technicznej. Po roku rozpoczął pracę jako mł. asystent w Politechnice Warszawskiej. W 1959 r. na podstawie pracy pt. „Metoda wskaźników przydatności powierzchni części maszyn” otrzymał stopień doktora nauk technicznych przyznany przez Wojskową Akademię Techniczną. W1962 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego W 1964 r. rozpoczął pracę na stanowisku kierownika Katedry Obróbki Skrawaniem Politechniki Gdańskiej,funkcję tę sprawował do 1969 r., a następnie został powołany na stanowisko Prodziekana Wydziału Technologii Maszyn. W 1971 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1985 r. stopień profesora zwyczajnego. W 1979 r. jako prekursor utworzył w Politechnice Gdańskiej Zakład Inżynierii Jakości i Metrologii, jednostkę zajmującą się zagadnieniami jakości. [1][2][4] W 1981 r. otrzymał  nadane przez Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej Świadectwo Autorskie o dokonaniu wzoru użytkowego nr 32796 pt. Przyrząd nastawny do sprawdzania wymagań jakościowych materiałów, Obok prof. Edwarda Kindlarskiego był prekursorem kierunku nauk o zarządzaniu zwanego kwalitologią. Zmarł w wieku 93 lat w Gdańsku.

Stanowiska

Politechnika Wrocławska:

 • 1949-50 mł. asystent,
 • 1950-51 asystent,

Politechnika Warszawska:

 • 1952-53 st. asystent,

Wojskowa Akademia Techniczna:

 • 1951-54 st. asystent,
 • 1954-60 kierownik laboratorium,
 • 1960-64 kierownik Zakładu Technologii Metali,

Politechnika Gdańska:

 • 1964-69 kierownik Katedry Obróbki Skrawaniem,
 • 1969 Prodziekan Wydziału Technologii Maszyn,
 • 1979 kierownik Zakładu Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem,
 • 1979-85 kierownik Zakładu Inżynierii Jakości i Metrologii.[1][4]

Członkostwa

 • SIMP (przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku),
 • TNOiK (prezes Oddziału Gdańskiego od 1991 r.),
 • Komitet Jakości KIG (przewodniczący Podkomitetu „Jakość Życia”),
 • Internationale Gesselschaft fϋr Warenkunde und Technologie, Wiedeń (1983-1992),
 • Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (1965-1994),
 • 1993-1997 Członek Zarządu Głównego TNOiK,
 • od 1997 Honorowy Członek TNOiK. [2]

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

Odznaczenia:

 • 1974 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
 • 1997 Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • 1995 Medal imienia Karola Adamieckiego za wybitne zasługi dla nauk o organizacji i zarządzaniu,
 • 1980 Odznaka Honorowa Za zasługi dla Gdańska,[1]
 • 2003 Krzyż Oficerski Polonia Restituta.[3]

Nagroda:

 • 1974 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (II st.) za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych pt. „Ilościowe określenie jakości”.
 • 1979 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (II st.) za osiągnięcia w dziedzinie kształcenia kadry naukowej.
 • Rektora Politechniki Gdańskiej,
 • 11.XI.1998 Indywidualna Polska Nagroda Jakości.[1]

Działalność

 • turystyka piesza i motorowa,
 • muzyka,
 • malarstwo,
 • fotografia.

Wybrane publikacje

 • Ilościowe określanie jakości, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973 r.,
 • skrypt Sterowanie jakością wytwarzania, Politechnika Gdańska 1977 r.,
 • Materiały 24 konferencji Europej­skich Organizacji Sterowania Jakością (EOQC) 1980 r.,
 • Metoda szybkiego wyznaczania jakości towarów. Materiały konferencji Uniwersytetu w Bari (Włochy),
 • Metodyka racjonalnego doboru procesów wytwa­rzania. International Journal of Production Research,1988 r. [1]

Autor projakościowych monografii:

 • Mała Encyklopedia Jakości – praca zbiorowa, Wydawnictwo Warszawa, Komisja Ekonomiki Jakości, 1984 r.,
 • Inżynieria Jakości, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1992 r.,
 • Jakość usług - współautor T. Tkaczyk,Bydgoszcz : TNOiK : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1996 r.,
 • Nowoczesny system jakości – współautor K. Krukowski, wydawnictwo: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, 1997 r.[5]

Linki zewnętrzne

Zobacz też hasła w Wikipedii

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_przez_jako%C5%9B%C4%87

Przypisy

[1] Romuald Kolman, Autor /Encyklopedia Zarządzania https://mfiles.pl/pl/index.php/Romuald_Kolman

[2] Z. Kłos, „Portret Profesora Romualda Kolmana”,[w] „Problemy Jakości”, 5/2002, rok XXXIV, Wydawnictwo SIGMA NOT, s. 6-9

[3] K. Pikoń, A. Sokołowska, K. Pikoń „Złota Księga nauki Polskiej, Naukowcy Zjednoczonej Europy”, Wydawnictwo Helion 2006, s. 354

[4]  prof. J. Kapuścik, M. Halawa, „WSPÓŁCZEŚNI UCZENI POLSCY” SŁOWNIK BIOGRAFICZNY, t.II H-Ł, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 1999.

[5] E. Skrzypek Prof. Romuald Kolman – człowiek legenda jakości [w]: Problemy Jakości, Czerwiec 2012 r., s. 4-7Niniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.