Tadeusz Krupa

Prof. dr hab. inż.

ur. 20.05.1946 r. w Kraków

Specjalność

Nauki ekonomiczne

Alma Mater

Moskiewski Instytut Energetyczny

Aktywność zawodowa

 • Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologii i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej
 • Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Data uzyskania doktoratu

1974 r.

Data profesury

2010 r.

Biografia

Tadeusz Krupa – ur. 20 maja 1946 r. w Krakowie, profesor, wykładowca, Politechniki Warszawskiej, w latach 1990-1996 dziekan Wydziału Mechanicznego Technologii i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej,  w latach 2008-2016 dziekan Wydziału Zarządzania PW.

W 1964 r. rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, po dwóch latach kontynuował studia na Wydziale Automatyki i Techniki Obliczeniowej Moskiewskiego Instytutu Energetycznego (MIE). Tam też, w 1974 r. obronił pracę doktorską pt. ”Automatyzacja projektowania układów sterujących na algorytmicznym etapie syntezy”. W 1975 r. podjął pracę w Instytucie Organizacji Zarządzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora habilitowanego uzyskał za pracę pt. „Teoria i praktyka semantycznego projektowania systemów sterowania logistycznego procesami szeregowo-równoległymi” w MIE w 1983 r. Rok później objął stanowisko docenta. W latach 1981-1984
w Instytucie Organizacji Zarządzania sprawował funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych, a w latach 1984-1990 r. pełnił funkcję dyrektora.W roku 2002 ponownie objął stanowisko dyrektora Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych i kierownika Zakładów Systemów Informatycznych. W latach 1996-2002 sprawował również funkcję doradcy Prezesa PZU S.A., w tym czasie brał udział w tworzeniu najważniejszych projektów strategii informatyzacji PZU. W roku 1993 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 2010 otrzymał nominację na profesora tytularnego.[1].

Stanowiska

 • 1975 r. pracownik Instytutu Organizacji Zarządzania, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej,
 • 1981-1984 zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Organizacji Zarządzania, Wydział Mechaniczny Technologiczny PW,
 • 1984-1990 dyrektor Instytutu Organizacji Zarządzania, Wydział Mechaniczny Technologiczny PW,
 • 1990-1996 dziekan Wydziału Mechanicznego Technologii  i Automatyzacji PW,
 • 2002 dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych oraz  kierownik Zakładów Systemów Informatycznych PW,
 • 1996-2002 doradca Prezesa PZU S.A.,
 • 2008-2016 dziekan Wydziału Zarządzania PW.

Członkostwa

 • 1990-2016 członek Senatu Politechniki Warszawskiej,
 • 1996-1999 przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Restrukturyzacji Jednostek Organizacyjnych PW,
 • 1999-2002 przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Modernizacji i Rozwoju PW,
 • od 1994 r. członek Komisji Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej.[1]

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

Otrzymał m.in.:

 • Złoty Krzyż Zasługi,
 • (wielokrotnie) Nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej,
 • Nagrodę Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej.[1]

Działalność

Interesuje się: poezją, jazzem, impresjonizmem,

 • należał do krakowskiej Drużyny Harcerskiej im. Zygmunta Wyrobka,
 • był członkiem Akademickiego Związku Sportowego. [1]

Wybrane publikacje

Publikacje książkowe m.in.:

Książki autorskie:

 • Modernizacja policji, Praca zbiorowa 2013, Dom Wydawniczy Elipsa, ISBN 978-83-60694-47-3,
 • Krupa Tadeusz: Elementy teorii zadań: pomoce dydaktyczne do wykładów, 2001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,

Książki redagowane:

 • Krupa Tadeusz ( red. ): Wybrane zagadnienia informatyki gospodarczej : praca zbiorowa, 2009, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, ISBN 978-83-923797-8-2, [9788392379782], 314 s.,
 • Krupa Tadeusz ( red. ): Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach europejskich, 2006, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją,
 • Krupa Tadeusz ( red. ): Uwarunkowania i analizy w systemach organizacyjnych przedsiębiorstw, 2008, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, ISBN 978-83-923797-6-8, 304 s.
 • Krupa Tadeusz ( red. ): New Challenges and OId Problems in Enterprise Management, 2002, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, ISBN 83-204-2765-7, 284 s.

Rozdziały z książek:

 • Krupa Tadeusz: Elementy teorii systemów, w: Informatyka gospodarcza. Tom 1 / Zawiła-Niedźwiecki Janusz, Rostek Katarzyna, Gąsiorkiewicz Artur ( red. ), 2010, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-1762-5, s. 277-306
 • Krupa Tadeusz, Pięta Sylwester, Sitarski Kamil: Bezpieczeństwo systemów informatycznych w procesie migracji, w: Uwarunkowania i analizy w systemach organizacyjnych przedsiębiorstw / Krupa Tadeusz ( red. ), 2008, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, ISBN 978-83-923797-6-8, s. 153-184

Artykuły z czasopism:

 • Krupa Tadeusz: Semiotyka kluczowych pojęć tezaurusa ciągłości działania w infrastrukturze krytycznej, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 4, 2015, s. 7793 - 7802
 • Krupa Tadeusz, Kotarba Wiesław, Domański Jarosław: The Prisms of Management, w: Foundations of Management, Politechnika Warszawska - Wydział Zarzadzania, vol. 6, nr 2, 2014, s. 43-50,

Linki zewnętrzne

Zobacz też hasła w Wikipedii

Przypisy

[1] - B. Nowicki, pomoc w przygot. M. Trojanowska, „Biogramy profesorów, docentów i doktorów habilitowanych. Wydziału Inżynierii Produkcji, dawniej Mechaniczny Technologiczny, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002, s.85-87.

[2] Kierownictwo Wydziału Zarządzania, http://www.wz.pw.edu.pl/s32/kierownictwo-wydzialu-zarzadzaniaNiniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.