Bolesław Krzysztofik

doc. dr nauki techniczne

ur. 09.05.1924 r. w Jesionówka pow. Dąbrowa woj. Białystok, zm. 10.09.2000 r. w Warszawa

Specjalność

biologia środowiska, mikrobiologia powietrza

Alma Mater

Politechnika Warszawska

Aktywność zawodowa

nauczyciel akademicki

Uczelnia przyznająca doktorat

Politechnika Warszawska

Data uzyskania doktoratu

1964

Dyscyplina doktoratu

mikrobiologia powietrza

Biografia

Doc. dr Bolesław Krzysztofik urodził się 9 maja 1924 r. we wsi Jesionówka w powiecie Dąbrowa, w województwie białostockim. Lata dziecinne spędził na wsi. Szkołę podstawową ukończył w Dąbrowie, a gimnazjum w Różanymstoku. W 1947 r. rozpoczyna studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Toruńskiego. Kończy je na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. W 1951 r. rozpoczyna pracę w Katedrze Biologii Sanitarnej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Podczas pracy na tej uczelni, w latach 1981-1992 związany był także zawodowo z Kliniką Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej oraz Zakładem Higieny Środowiska Instytutu Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Warszawie. W 1976 r. został mianowany kierownikiem Zakładu Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej w Płocku, a następnie wicedyrektorem tego Instytutu.

Uznawany jest za twórcę w Polsce dziedziny mikrobiologia powietrza. Z tej dziedziny oraz szeroko rozumianej dziedziny higiena środowiska, jest autorem pracy doktorskiej pt. „Mikrobiologia powietrza atmosferycznego z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych w Centrum Warszawy”, wykonanej pod kierunkiem doc. Leona Bożko, a także 6 skryptów i podręczników, 8 oryginalnych prac twórczych, ponad 300 publikacji naukowych, 50 opracowań dla przemysłu, 32 prac projektowo – konstrukcyjnych, 2 patentów naukowych oraz 100 prac magisterskich i inżynierskich. Jego główne zainteresowania badawcze obejmowały zagadnienia czystości mikrobiologicznej pomieszczeń służby zdrowia, zakładów komunalnych oraz przemysłowych, oczyszczania ścieków (szczególnie petrochemicznych), a także uzdatniania wody dla celów medycznych metodą promieniowania ultrafioletowego.

Doc. dr B. Krzysztofika cechowało silne zaangażowanie w działalność społeczną. Był aktywnym działaczem Polskiego Towarzystwa Higienicznego, organizatorem Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej, Studenckiego Koła Higieny i Profilaktyki przy Akademii Medycznej w Warszawie, a na Politechnice Warszawskiej Przewodniczącym Zespołu Pracowników Nauki do spraw BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, członkiem Komisji Zdrowia, Komisji Mieszkaniowej oraz Zespołu Sądu Koleżeńskiego przy Radzie Zakładowej. W ramach działalności studenckich kół naukowych organizował coroczne międzyuczelniane sympozja i konferencje naukowe z dziedziny higieny i ochrony środowiska.

Na uwagę zasługuje także Jego działalność konspiracyjna podczas II wojny światowej w szeregach AK na terenie Białostocczyzny (pseudonim „Kamień”).

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

 • Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, indywidualna stopnia trzeciego za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej w latach 1980, 1983, 1984 i 1985.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1983 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi – 1978 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla Oświaty i Wychowania – 1982 r.
 • Srebrna Odznaka Honorowa PTH – 1978 r.
 • Złota Odznaka Honorowa PTH – 1981 r.
 • Srebrna Odznaka Honorowa NOT – 1981 r.
 • Odznaka za Zasługi dla województwa płockiego – 1982 r.
 • Medal 40-lecia PRL – 1984 r.
 • Medal Jubileuszowy PTH – 1985 r.
 • Odznaka Złota za Zasługi dla Politechniki Warszawskiej – 1987 r.
 • Medal za Zasługi dla Studenckiego Ruchu Naukowego – 1987 r.
 • Dyplom i Medal za zasługi dla ZSP – 1987 r.

Linki zewnętrzne

Opracowała A. Grabińska-Łoniewska na podstawie danych załączonych w czasopiśmie „Z życia Akademii Medycznej”, Warszawa, luty 2001, 25-27.Niniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.