Marcin Kazimierz Leonowicz

Marcin Leonowicz

prof. dr hab. inż.

ur. 10.02.1952 r. w Warszawa

Alma Mater

Politechnika Warszawska

Uczelnia przyznająca doktorat

Politechnika Warszawska

Data uzyskania doktoratu

1982 r.

Data habilitacji

1992 r.

Data profesury

1999 r.

Biografia

Marcin Kazimierz Leonowicz (ur. 10 lutego 1952 r. w Warszawie) – profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie materiałów magnetycznych, nanomateriałów oraz materiałów inteligentnych. 

W 1978 r. ukończył wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej.

W 1982 r. na Politechnice Warszawskiej uzyskał stopnień doktora, a w 1992 r. doktora habilitowanego [8]. W 1999 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych [1,8].

Odbył staże naukowe w Technische Uniwersitat Wien (1987) i University of Sheffield UK (1989-1994). Od 1984 r. zawodowo związany z Politechniką Warszawską. W latach (1994-1999) pełnił funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej. Był również Doradcą Strategicznym Rektora PW i członkiem Senatu uczelni [2]. W 2000 r. objął stanowisko kierownika Zakładu Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych [4].

Jest członkiem Sekcji Materiałów Polimerowych Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego [3]. Od 2014 r. pełni funkcję przewodniczącego Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Projektów Międzynarodowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Dorobek publikacyjny obejmuje ponad 250 artykułów i autorstwo lub współautorstwo 4 książek.

Stanowiska

 • 1994-1999 prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej;
 • od 2000 r. kierownik Zakładu Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych; [4]
 • od 2014 r. przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Projektów Międzynarodowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;

Członkostwa

Członek:

 • Senatu PW w kadencjach: 2005-2008, 2012-2016, 2016-2020; [2];
 • Sekcji Materiałów Polimerowych Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk;[3]
 • Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego;
 • Rady Programowej czasopisma Composites Theory and Practice;
 • 2014-2015 grupy doradczej Komisji Europejskiej w zakresie programu Horizon 2020 (Leadership in Enabling and Industrial Technologies;[5]
 • 2014-2017 grupy doradczej Spreading Excellence and Widening Participation.[6]
 • Członek Zespołu Doradców Strategicznych Rektora PW. [7]

Wybrane publikacje

 • M. Leonowicz: Podstawy Nauki o Materiałach 1 – e-book, 2011.
 • Gulzhian I. Dzhardimalieva, Anatolii D. Pomogailo, Aleksander S. Rozenberg, Marcin Leonowicz: Magnetic Metallopolymer nanocomposites: preparation and properties, Chapter 3 in Magnetic nanoparticles, Ed. Sergey P. Gubin, Wiley-VCH, 2009.
 • M. Leonowicz, J. Wysłocki: Nowoczesne magnesy – struktura – właściwości – zastosowania, WNT 2005 r.
 • M. Leonowicz: Nanokrystaliczne materiały magnetyczne, WNT 1998 r.
 • M. Leonowicz: Nowoczesne materiały magnetycznie twarde. Wybrane zagadnienia, wyd. Politechniki Warszawskiej, 1996 r.
 • M. Leonowicz, J. Kozłowska: Processing and Properties of Magnetorheological Fluids for Prospective Application in Passive Armour, IEEE Trans. Magn.49 No 8 (2013).
 • B. Michalski, K. Sielicki, M. Leonowicz, M. Szymański, Z. Miazga, Chemical composition and phase constitution of recycled metals from computer scrap, Environmental Protection Engineering, 42, 1 (2016).
 • Zielinska, M. Leonowicz, H. Li and T. Nakanishi: Controlled Self-assembly of Alkylated-p Compounds for Soft Materials – Towards Optical and Optoelectronic Applications, Current Opinion in Colloid & Interface Science 19 (2) (2014).

Przypisy

1. Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim http://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/rok-2000-i-starsze/art,731,nominacje-profesorskie-w-palacu-prezydenckim.html

2. Skład Senatu PW https://www.bip.pw.edu.pl/Wladze/Senat

3. Sekcja Materiałów Polimerowych PAN  http://www.fct.put.poznan.pl/sites/default/files/ogloszenia/SekcjaPAN_materialy-polimerowe_profEAndrzejewska.pdf

4. BIP PW https://bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Wydzialy/Wydzial-Inzynierii-Materialowej/Zaklad-Materialow-Konstrukcyjnych-i-Funkcjonalnych

5. Document 1 - Europa.eu  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=19372&no=1

https://www.google.pl/?client=safari#q=europa+leit+leonowicz

6. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=memberDetail.memberDetail&memberID=51486&orig=group

7. Zespół Doradców Strategicznych Politechniki Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/Wladze/Zespoly-Rady-Komisje-Kapituly-Rzecznicy/Zespoly/Zespol-Doradcow-Strategicznych-Politechniki-Warszawskiej

8. Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2013 – 31.08.2014 http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/5276/sprawozdanie_JMR_2013-2014.pdfNiniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.