Jerzy Bolesław Lewandowski

Prof. dr hab. inż. nauk ekonomicznych

ur. 14.08.1948 r. w Łódź

Specjalność

budowa maszyn

Alma Mater

Politechnika Łódzka

Uczelnia przyznająca doktorat

Politechnika Łódzka

Data uzyskania doktoratu

1982 r.

Uczelnia przyznająca habilitację

Politechnika Łódzka

Data habilitacji

1990 r.

Data profesury

2000 r.

Biografia

Jerzy Bolesław Lewandowski – ur. 14 sierpnia 1948 w Łodzi, syn Jana i Lucynyz d. Lewandowskiej, polski naukowiec, wykładowca,posiadający tytuł profesora zarówno nauk ekonomicznych - rok 2000, jak i nauk technicznych rok - 1990. W różnych okresach – Profesor Politechniki Łódzkiej, Politechniki Częstochowskiej i Politechniki Warszawskiej

Zainteresowania, działalność naukowa i dydaktyczna Prof. J. Lewandowskiego skupia się na takich zagadnieniach jak: zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością, logistyka, gospodarka naprawcza, ergonomia, zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska.

Kierunki badawcze Prof. J. Lewandowskiego koncentrują się na:zarządzaniu produkcją, współczesnymi systemami zarządzania produkcją, gospodarką naprawczą (remontową), TPM (Total Productive Maintenance), ochroną środowiska, ergonomią,ergonomią osób z niepełnosprawnościami,TQM – Total Quality Management, bezpieczeństwem wyrobów, produktem i opakowaniem, eksploatacją maszyn i urządzeń, niezawodnością środków trwałych, organizacją stanowisk pracy, systemami informacyjnymi, ekologią i ochroną środowiska.

Stanowiska

 • profesor zwyczajny Politechniki Łódzkiej; Wydział Organizacji i Zarządzania; Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki;
 • profesor nadzwyczajny  Politechniki Warszawskiej; Wydział Zarządzania; Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy;
 • Pracownik Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz";
 • Pracownik Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi;
 • Pracownik Politechniki Częstochowskiej; Wydział Zarządzania; Katedra Teorii Zarządzania;
 • profesor zwyczajny  Politechniki Warszawskiej; Wydział Inżynierii Produkcji; Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych.

Pełnione funkcje:

 • Kierownik Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Organizacji i Zarządzania; Politechnika Łódzka;
 • Wiceprezes  Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego;
 • Kierownik  Katedry Teorii Zarządzania, Wydział Zarządzania; Politechnika Częstochowska;
 • Kierownik Katedry Zarządzania Produkcją, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka;[1]

Członkostwa

 • członek - Polskiej Akademii Nauk; Wydziały PAN; Wydział IV Nauk Technicznych; Komitet Inżynierii Produkcji;
 • przewodniczący Sekcji Innowacji, Jakości i Bezpieczeństwa Pracy, Komitet Inżynierii Produkcji PAN
 • członek - Polskiej Akademii Umiejętności; Międzywydziałowe Komisje Interdyscyplinarne; Komisja Ergonomii;
 • członek - Polskiej Akademii Nauk; Prezydium Polskiej Akademii Nauk; Komitet Ergonomii;
 • członek Państwowej  Komisji Akredytacyjnej; Zespoły PKA; Zespół Kierunków Studiów Ekonomicznych; [1]
 • Ekspert w Zespole Ekonomicznym i Zespole Technicznym Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • członek - Komitetu Polskiej Nagrody Jakości przy Komitecie Jakości i Normalizacji;
 • od 1992 roku redaktor Zeszytów Naukowych Politechniki Łódzkiej z serii Organizacja i Zarządzanie.

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej i publikacyjnej Prof. J. Lewandowski wyróżniony został 25 - krotnie nagrodami J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej.

Laureat m.in.

 • Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości w kategorii Nauka, Warszawa 2013,
 • Nagrody Rektora za działalność naukową w Politechnice Łódzkiej;
 • Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej 2009 r.;

Otrzymał m.in.

 • Medal Edukacji Narodowej 2007;
 • Medal imienia W. B. Jastrzębowskiego;
 • Medal Okręgowego Inspektora Pracy 2004 r.

Działalność

 • Biogram Prof. J. Lewandowskiego ukazał się w encyklopedii „Who is who”.

Wybrane publikacje

Autor, współautor około 400 prac w tym: ok.40 książek, 250 artykułów opublikowanych w wydawnictwach naukowo-badawczych zarówno w Polsce np. PAN jaki i za granicą. Opracował ok. 80 prac naukowo-badawczych, które zostały zrealizowane dla potrzeb przemysłu.

 • Production planning and control., A series of monographs, Milena Antosik, Jerzy Bolesław Lewandowski, Artykuł , 2012 r.,

Linki zewnętrzne

Przypisy

[1]

prof. dr hab. inż.  Jerzy  Bolesław  Lewandowski , OPI - Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=19232&lang=pl

[2]

JERZY LEWANDOWSKI

http://oizet.p.lodz.pl/oiz/osoby/jl.htmNiniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.