Stanisław Marciniak

Profesor Nauk ekonomicznych

ur. 03.07.1948 w Olsztyn

Specjalność

Nauki o zarządzaniu

Alma Mater

Politechnika Warszawska

Aktywność zawodowa

Nauczyciel akademicki

Jednostka organizacyjna - nazwa

Politechnika Warszawska

Okres zatrudnienia

02.10.1972 do dzisiaj

Odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi

Uczelnia przyznająca doktorat

Politechnika Warszawska

Data uzyskania doktoratu

Styczeń 1978

Dyscyplina doktoratu

Nauki ekonomiczne

Uczelnia przyznająca habilitację

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Data habilitacji

Marzec 1990

Dyscyplina habilitacji

Nauki o zarządzaniu

Data profesury

Wrzesień 2009

Biografia

Biografia: Stanisław Marciniak- profesor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, doktor ekonomii, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, ekonomista, finansista, specjalista z zakresu controllingu, zarządzania strategicznego oraz efektywności ekonomicznej przedsięwzięć. Legitymuje się ponad 40-letnim stażem dydaktycznym, w tym czasie wypromował ponad 800 magistrów i inżynierów oraz 7 doktorów. Poza pracą naukowo-dydaktyczną pełnił w wielu przedsiębiorstwach funkcje audytora/szefa kontroli wewnętrznej. Był  prezesem Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Nnaukowego Organizacji i Kierownictwa, sekretarzem i członkiem Głównej Rady Naukowej Towarzystwa (przez wiele kadencji), członek licznych rad naukowych, uczestniczy w pracach redakcji wydawnictw naukowych. Od 2011r.  Dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji na Politechnice Warszawskiej.

Stanowiska

 • Dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych WIP PW (2011 do dzisiaj)
 • Kierownik Zakładu Badań i Rozwoju Produkcji IOSP WIP PW (2008-2011)
 • Szef Audytu Deawoo – FSO (1996-2000)
 • Dyrektor Kontroli Ekonomiczno-Finansowej FSO (1992-1996)

Członkostwa

 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (od 1976 do dzisiaj)- pełnienie w tym okresie wielu funkcji
 • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (od 1984 do dzisiaj)- pełnienie w tym okresie wielu funkcji

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

 • Złoty Krzyż Zasługi 2009
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2011

Działalność

 • Działalność w organizacjach sportowych oraz TKKF.
 • Pełnienie funkcji ławnika w sądzie.

Wybrane publikacje

 1. Zespolona metoda oceny efektywności przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych, Prace Naukowe serii ,,Organizacja i zarządzanie przemysłem” Zeszyt 4, Wyd. PW, Warszawa 1989 (rozprawa habilitacyjna obroniona 27.03.1990 r.).
 2. Controlling. Teoria. Zastosowanie, Wyd. Difin, Wyd. 3 zmienione, Warszawa 2008.
 3. Efektywność ekonomiczna elastycznej produkcji, Prace Naukowe serii ,,Organizacja i zarządzanie przemysłem" Zeszyt 9, Wyd. PW, Warszawa 1992 (wspólnie z K. Santarkiem i H. J. Richterem)
 1. The Analysis of Changes and Hazards of Execution of technical and organizational Plan of Polish Medium Size Enterprises, „Betriebswirtschaftliche Tage zu Schwerin 2001“, Rostocker Hefte zur Unternehmungsführung, Ingo Koch Verlag, Rostock 2002.
 2. Ekonomika przedsiębiorstw produkcyjnych dla inżynierów OW PW , Warszawa 2013 (wspólnie z E.Głodzińskim i M.Krwawicz )


Niniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.