Jerzy Józef Trzcieniecki

Prof. dr hab. Nauk ekonomicznych

ur. 10.05.1920 r. w Czortków na Podolu, zm. 27.01.2014 r. w Kraków

Specjalność

Organizacja i zarządzanie

Alma Mater

Krakowska Akademia Handlowa

Data uzyskania doktoratu

1960

Data habilitacji

1964

Data profesury

Prof. nadzw. 1971r., Prof. zwycz. 1976r.

Biografia

Jerzy Józef Trzcieniecki -  ur. 10 maja 1920 r., zm. 27 stycznia 2014 r., wykładowca, profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 1989-1993przewodniczący Głównej Rady Naukowej TNOiK.

W 1947 r. ukończył Krakowską Akademię Handlową, a trzy lata później został asystentem w Katedrze Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstw Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1953-55/56 równocześnie objął funkcję prodziekana Wydziału Przemysłu,  kierownika i prodziekana Studium Zaocznego WSE. W latach 1956-59 sprawował stanowisko kierownika naukowo-dydaktycznego Punktu Konsultacyjnego w Kielcach. W 1960 na podstawie pracy pt. „Zagadnienia metodyki normowania cyklu produkcyjnego w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej” na Wydziale Ogólnoekonomicznym WSE otrzymał tytuł doktora. Cztery lata później na Wydziale Produkcji i Obrotu Towarowego WSE w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego, jego rozprawa nosiła tytuł „Metoda obserwacji migawkowych w badaniu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego”. W 1971 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1976 profesora zwyczajnego. W latach 1964-65 sprawował funkcję kierownika Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania. W latach 1965-70 pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania.Sprawował też funkcję prezesa Krakowskiego oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania. Za wybitne zasługi dla nauk o organizacji i zarządzaniu otrzymałMedal Karola Adamieckiego. W 2005 r. został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.[1]

Stanowiska

 • 1947 - Asystent wolontariusz w Katedrze Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie,
 • 1950 - Asystent w Katedrze Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstw Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (od 1974r. Akademia Ekonomiczna w Krakowie),
 • 1950-53 Starszy asystent w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstwa Przemysłowego, Zastępca Profesora,
 • 1953-56 Prodziekan Wydziału Przemysłu,
 • 1953-55 Kierownik i Prodziekan Studium Zaocznego,
 • 1956-59 Kierownik naukowo-dydaktyczny Punktu Konsultacyjnego w Kielcach, Starszy Wykładowca,
 • 1956-64 Docent w Katedrze Ekonomiki Przemysłu,
 • 1964-65 Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania,
 • 1965-70 Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania,
 • 1970-90 Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
 • 1974-80 Profesor w Instytucie Organizacji Pracy i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Członkostwa

 • 1971 - członek Prezydium Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN,
 • 1976-1990 przewodniczący Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w Krakowie,
 • 1973-1983 członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych,
 • 1956-66 członek Towarzystwa Nauk Organizacji i Kierownictwa, przewodniczący Zarządu Oddziału Krakowskiego,
 • członek Komitetu Redakcyjnego „Organizacji i Kierowania”,
 • członek Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Organizacji i Zarządzania Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. [4]

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

Otrzymał m.in.:

 • Krzyż  Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Złoty Krzyże Zasługi,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Medal Signum Gratiae Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • Medal Tadeusza Kotarbińskiego otrzymany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacji i zarządzania,
 • Medal Karola Adamieckiego-zasłużony w dziedzinie zarządzania,
 • Odznakę Zasłużonego dla Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
 • Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939r.,
 • Tytuł Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [1][2]

Działalność

·         Myślistwo

Wybrane publikacje

 • Wpływ ogólnej teorii systemów na rozwój teorii organizacji (Problemy Organizacji 18/1970);
 • Diagnostyczne oraz prognostyczne projektowanie organizatorskie, Przegląd Organizacji: biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, nr 7/1971;
 • Metoda obserwacji migawkowych w badaniu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego (PWE, Warszawa 1973);
 • Projektowanie systemów zarządzania (PWN, Warszawa 1979);
 • Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki (PWN, Warszawa 1986), współautor Adam Stabryła;
 • Metodologiczne aspekty zarządzania (Ossolineum, Wrocław 1986), współautor Adam Stabryła.

Linki zewnętrzne

Zobacz też hasła w Wikipedii

Przypisy

[1]

 „Wspomnienie Profesora Jerzego Trzcienieckiego” [Na podstawie: K. R. Prokop, Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagielońskiego, Wyd. Ośrodek Informacji i Promocji Uj, Kraków 2010]

http://pogorze24.pl/wspomnienie-profesora-jerzego-trzcienieckiego/16612/#.Vi0HytIvfIV

 [2]

 „Zmarł prof. dr hab. Jerzy Trzcieniecki”

 http://pogorze24.pl/zmarl-prof-dr-hab-jerzy-trzcieniecki/16475/#.VivYmtLhDIU

[3]  

„Jubileusz Prof.Jerzego Trzcienieckiego”

http://katzm.uek.krakow.pl/jubileusz-prof.-trzcienieckiego

[4] [PDF] CV Prof. Jerzy Trzcieniecki

katzm.uek.krakow.pl/pobierz/plik/66Niniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.