Niekonwencjonalne algorytmy CFD - masywnie równoległe obliczenia wielkoskalowe na procesorach GPU

Wykładowcy: mgr Łukasz Łaniewski-Wołłk, mgr inż. Wojciech Regulski, mgr inż. Michał Dzikowski, prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki, dr hab. inż. Jacek Szumbarski prof. nzw. PW 
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Zakład Aerodynamiki 

Termin: 3 czerwca 2014 r., godz. 15:000-17:00, sala 134 GG

Celem wykładu jest przybliżenie jednego z nowych trendów obliczeń równoległych - wykorzystania kart graficznych(GPU). Specyficzna architektura GPU sprzyja stosowaniu alogorytmów, które wymagają masywnej równoległości, a przy tym minimalnej komunikacji między procesorami. Takie wymagania spełnia tzw. Metoda Gazu Sieciowego Boltzmanna (Lattice Boltzmann Method). LBM jest alternatywnym podejściem do symulacji zagadnień mechaniki płynów (CFD), polegającym na całkowaniu mocno uproszczonej wersji równania Boltzmanna zamiast równania Naviera-Stokesa. Specyficzne cechy LBM umożliwiają jej wykorzystanie dla przepływów przez ośrodki porowate, przepływów ze zmianą fazy, przepływów mieszanin, a także stwarzają możliwość implementacji równań sprzężonych w celach optymalizacyjnych (tzw. Adjoint Optimization). W trakcie seminarium zostanie zaprezentowane podstawy LBM wraz z najnowszymi wynikami badań prowadzonych przy jej użyciu.