Nierównowagowe procesy w nadciekłych układach kwantowych

Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Magierski 
Wydział Fizyki PW, Zakład Fizyki Jądrowej

Termin: 6 maja 2014r., godz 15:00-17:00, sala 134 GG 

Badanie procesów dalekich od stanu równowagi w układach kwantowych w stanie nadciekłym, takich jak jądra atomowe i gazy kwantowe, wymaga dużych mocy obliczeniowych, pozwalających na śledzenie ewolucji czasowej wielu silnie oddziałujących cząstek. Omówię zastosowanie najpotężniejszych superkomputerów, o architekturze CPU i hybrydowej, do symulacji dynamiki układu w ramach teorii funkcjonału gęstości. Omówię zalety i ograniczenia tego podejścia oraz zaprezentuję zastosowania do badania reakcji jądrowych i zderzeń chmur atomowych,  wzbudzeń kolektywnych o dużych amplitudach (np. gigantycznych rezonansów jądrowych), generacji i oddziaływania wirów kwantowych.

Przentacja z wykładu (pdf, 4,33 MB)