Obserwacje satelitarne w prognozie i ocenie jakości powietrza - współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną.

Wykładowca: prof. Jacek Kamiński 
Europejska Agencja Kosmiczna  

Termin: 25 marca 2014 roku, godz. 15:00-17:00, sala 134 GG

Tematyka wykładu dotyczy znaczenia obserwacji satelitarnych dla zrozumienia dynamiki i chemii atmosfery ziemskiej, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych misji Sentinel 4 i 5, proponowanych przez Europejską Agencją Kosmiczną. W ostatnich latach obserwuje się także wzrastające znaczenie spektroskopii satelitarnej w działaniach operacyjnych, dotyczących prognozowania pogody i jakości powietrza atmosferycznego, a także przy korygowaniu szacunków emisji zanieczyszczeń atmosfery. Wśród narzędzi stosowanych przy interpretacji i wykorzystaniu obserwacji satelitarnych poczesne miejsce zajmuje rozwiązywanie zagadnień odwrotnych; są to na ogół zadania o znacznej złożoności, wymagające zaangażowania dużych mocy obliczeniowych.

Na przykładzie modelu GEM-AC (Global Environmental Multiscale – Atmospheric Chemistry) omówione zostaną metody modelowania jakości powietrza i asymilacji danych, które pozwalają w optymalny sposób zrekonstruować stan atmosfery, przez połączenie różnych typów obserwacji z informacją dostarczoną przez deterministyczny system modelowania.

W trakcie przygotowań do misji Sentinel 4 i Sentinel 5, wyniki modelu GEM-AC zostaną wykorzystane do opracowania metodologii pomiarów teledetekcyjnych atmosfery ziemskiej, zgodnie z którą realizowane będą te pomiary. Wyniki te będą również użyte przy projektowaniu systemu obserwacyjnego i samych instrumentów. W oparciu o doświadczenia z poprzednich misji satelitarnych (PREMIER, SCIA, ACE) zarysowane zostaną możliwości podejmowania projektów badawczych w dziedzinie nauk atmosferycznych, związanych z Sentinel 4 i 5 we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną.

Prezentacja z wykładu (pdf, 4,58 MB)