Problemy obliczeniowe w dynamice atmosfery

Wykładowca: dr hab. inż. Lech Łobocki prof. nzw. PW
Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zespół Meteorologii

Termin: 4 marca 2014 godz. 15-17, sala 134 GG

Na wykładzie przedstawione zostaną wybrane zagadnienia numerycznego modelowania ruchu atmosfery ziemskiej. Na tle ogólnego zarysu historii rozwoju technik numerycznej prognozy pogody i współczesnej wiedzy o dynamice atmosfery, omówione zostaną podstawowe cechy architektury modeli numerycznych. Uwagę skupimy na własnościach falowych atmosfery i przybliżeniach filtrujących. Na gruncie tych informacji przejdziemy do przedstawienia aktualnych problemów, związanych ze wzrostem rozdzielczości przestrzennej modeli używanych w prognozach pogody i studiach klimatu, odwzorowaniem procesów niehydrostatycznych oraz konwergencją modeli wielkoskalowych i mezoskalowych. Przedstawione zostaną także niektóre uwarunkowania organizacji procesów obliczeniowych, związane z architekturą modeli.