Serwer obliczeniowy IDOS dla zadań sterowania optymalnego

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak 
Wydział Mechatroniki PW, Instytut Automatyki i Robotyki  

Termin: 1 kwietnia 2014 r., godz. 15:00-17:00, sala 134 GG

Na wykładzie przedstawiony zostanie serwer IDOS (Interactive Dynamic Optimization Server) , który dedykowany jest do rozwiązywania numerycznego zadań sterowania optymalnego (aczkolwiek statyczne zadania optymalizacji  są również obsługiwane przez serwer). W ramach projektu IDOS powstał również język wyższego poziomu do modelowania zadań sterowania optymalnego DOML (Dynamic Optimization Modeling Language), który stanowi rozwinięcie standardu Modelica służącego do modelowania zadań symulacyjnych. Serwer IDOS obsługuje większość typów zadań sterowania optymalnego: zadania opisane równaniami różniczkowymi zwyczajnymi; zadania opisane równaniami różniczkowo-algebraicznymi (również o wyższym indeksie); zadania, w których występują zmienne decyzyjne całkowitoliczbowe; również opracowana jest prototypowa wersja języka DOML do definiowania zadań z równaniami cząstkowymi. Sewer IDOS umożliwia rozwiązywanie zadań sterowania optymalnego o bardzo dużej liczbie równań (liczba równań liczona w tysiącach). Serwer IDOS jest zlokalizowany w Instytucie Automatyki i Robotyki PW, jest dostępny przez Internet. Serwer IDOS ma zakres funkcjonalności szerszy niż analogiczny serwer NEOS w USA (który jest tylko dla zadań statycznych optymalizacji).

Prezentacja z wykładu (pdf, 6,01 MB)