Technologia GRID w badaniach naukowych na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN

Wykładowca: dr hab. inż. Adam Kisiel prof. nzw. PW 
Wydział Fizyki PW, Członek eksperymentu ALICE przeprowadzanego na LHC w CERN 

Termin: 18 marca 2014 r., godz. 15:00-17:00, sala 134GG

Eksperyment ALICE jest przeprowadzany na akceleratorze Large Hadron Collider (LHC) w laboratorium  CERN. Ma on za zadanie analizować zderzenia ciężkich jonów i protonów przy najwyższych osiąganych obecnie energiach. LHC został zaprojektowany tak, aby produkować ogromną częstość zderzeń, 24h na dobę przez 10 miesięcy w roku. W czasie działania eksperyment ALICE generuje nieprzerwany strumień danych o wielkości 1.25 GB/s. Dane te muszą zostać zapisane, przetworzone, zmagazynowane a następnie udostępnione do analiz fizycznych wszystkim członkom kolaboracji.

Na wykładzie przedstawione zostaną rozwiązania organizacyjne, sprzętowe i programistyczne, które pozwalają na sprostanie temu wyzwaniu. Opisany będzie sposób w jaki ALICE wykorzystuje globalną sieć centrów obliczeniowych GRID oraz narzędzia do obliczeń równoległych, stosowane w analizach fizycznych. Zaprezentowany będzie pakiet xrootd pozwalający na przechowywanie i udostępnianie w czasie rzeczywistym tak ogromnych ilości danych. Omówiona też zostanie organizacja centrów obliczeniowych w instytucjach-członkach ALICE i to w jaki sposób są one połączone ze sobą.

Prezentacja z wykładu (pdf, 8,76 MB)