Platforma SAP HANA - nowy paradygmat modelowania inżynierskiego i biznesowego

Wykładowca: dyr. Andrzej Frydecki
Customer Solution Manager, SAP Polska Sp. z o.o.

Termin i miejsce: 17 marca 2015 r. g. 16:15-17:30, sala 213 w Gmachu Głównym PW

W obecnym świecie zauważamy stały wzrost liczby przetwarzanych danych, a także postępujące wymagania biznesu i nauki. Zauważamy także wydajniejszą i tańszą technologię komputerową. Tworzy to podstawy pod kształtowanie nowego paradygmatu zarządzania informacją. Platformą realizującą takie podejście jest SAP HANA. Tworzy ona nowe możliwości zbierania, przetwarzania, umiejętnego skonsumowania danych oraz udostępniania wyników; a wszystko to w czasie rzeczywistym.

SAP HANA jest innowacyjną bazą danych in-memory oraz platformą bazującą na nowoczesnych architekturach przetwarzania danych i wykorzystującą zaawansowane możliwości sprzętowe. Jest wielousługową platformą aplikacyjną, która zawiera różne silniki: bazy danych, kalkulacyjny, analityczny i predykcyjny, umożliwiające m.in. wyszukiwania tekstowe, eksplorację danych, analizy semantyczne, obsługę danych przestrzennych (GIS), operacje planistyczny, przetwarzania zdarzeń ESP, posiada wbudowany interfejs pozwalający na wywoływanie procedur napisanych w języku R, środowisko tworzenia aplikacji (HTML5, JavaScript) i innowacyjne mechanizmy integracji danych np. z HADOOP.

Dzięki platformie SAP HANA można wykonywać złożone analizy na dużych wolumenach danych, z wykorzystaniem sprawdzonych modeli, a także przetwarzać dużą liczbę danych w pamięci, tak aby zapewnić trafne prognozy dla przyszłych działań biznesowych i naukowych.

Prezentacja z wykładu (pdf, 4,16 MB)