Potencjał współpracy ICM z Politechniką Warszawską

Wykładowca: prof. dr hab. Marek Niezgódka
Dyrektor ICM Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM)
Uniwersytet Warszawski

Termin i miejsce: 31 marca 2015 r. g. 16:15-17:30, sala 213 w Gmachu Głównym PW

W prelekcji zostanie zarysowany potencjał współpracy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) z Politechniką Warszawską w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych na który składają się usługi ICM adresowane do środowiska naukowego Politechniki Warszawskiej: (i) możliwość udostępnienia mocy obliczeniowych i przestrzeni do składowania danych (storage) niezbędnej do prowadzenia obliczeń oraz (ii) wsparcie merytoryczne  w zakresie uruchamiania środowiska obliczeniowego, w tym pomoc w implementowaniu konkretnych aplikacji obliczeniowych, rozwiązywanie problemów programistycznych, optymalizację wielkoskalowych modeli obliczeniowych i rozwój nowych generacji algorytmów obliczeniowych optymalizowanych dla wprowadzonych generacji architektur komputerowych, alokacja hybrydowych i rozproszonych zasobów infrastrukturalnych, funkcjonujących w środowiskach rozproszonych, przetwarzanie i udostępnianie masywnych zbiorów danych dla potrzeb obliczeń wielkoskalowych, (iii) prowadzenie szkoleń z  zakresu obsługi aplikacji obliczeniowych oraz w kierunku efektywnego wykorzystania zasobów obliczeniowych (zagadnienia programowania równoległego i programowanie nowych architektur procesorowych). Wyżej wymienione kompetencje ICM adresowane do środowiska naukowego zostaną zilustrowane szeregiem dotychczasowych inicjatyw projektowych.

Prezentacja z wykładu (pdf, 3,18 MB)