Ewolucja modeli biznesowych z wykorzystaniem Big Data

prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz

prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Termin i miejsce: 19 kwietnia 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Witold Abramowicz jest profesorem zwyczajnym ekonomii, doktorem habilitowanym matematyki i inżynierem. Kieruje Katedrą Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe związane są z Big Data, analizą danych, systemami informacyjnymi zarządzania oraz systemami wyszukiwawczymi. Jest szefem SmartBrain – Smart and Big Data Research and Innovation Center, Visionary Member SAP UA oraz Academic Board SAP DACH. Pracował przez kilkanaście lat na czołowych uczelniach szwajcarskich i niemieckich. Jest autorem, współautorem i redaktorem 44 książek; ponad 300 recenzowanych publikacji. Kierował i uczestniczył w kilkudziesięciu projektach badawczych UE, a także finansowanych ze środków przemysłu oraz polskich organizacji wspierających badania i innowacje. Jest członkiem rad naukowych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych. Kierował 28 międzynarodowymi konferencjami naukowymi oraz uczestniczył w ponad 400 komitetach programowych innych konferencji na całym świecie. Był promotorem dwudziestu doktoratów. Recenzował profesury i doktoraty w Australii, Austrii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Nowej Zelandii, Polsce i Szwajcarii. Jest vice prezesem Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Ma także doświadczenie w pracy w zagranicznych firmach doradczych oraz polskim i zagranicznym przemyśle, m.in. jako prezes zarządu, przewodniczący i członek rad nadzorczych. Profesor Witold Abramowicz został Człowiekiem Roku Big Data, a SmartBRAIN laureatem nagrody w kategorii Big Data Innowacja Polska.