Model referencyjny foresightu gospodarczego

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej

Termin i miejsce: 7 czerwca 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Krytyczny przegląd piśmiennictwa, analiza zagranicznych i krajowych inicjatyw foresightowych oraz własne doświadczenia badawcze wskazują na istnienie licznych słabości metodologicznych prognozowania w zakresie foresightu gospodarczego. Taki stan powoduje, że, oprócz projektów o prawidłowo zaplanowanym i zrealizowanym procesie badawczym, wskazać można projekty wykazujące niedostatki metodologiczne. W tym kontekście potrzeba opracowania metodyki referencyjnej, stanowiącej pewien punkt odniesienia, nabiera szczególnego znaczenia.

Proces projektowania metodyki badawczej foresightu powinien mieć charakter uzasadnionych zabiegów konceptualizacyjnych i operacjonalizacyjnych, obejmujących całość postępowania badawczego, zmierzającego do rozwiązania postawionego problemu badawczego.

W prezentacji przedstawiona zostanie koncepcja metodologii, instrumentarium badawcze oraz przykłady realizacji foresightu gospodarczego.

Prezentacja z wykładu (pdf, 2,30 MB)