Od wymagań do Javy w mgnieniu oka. Modelowanie oprogramowania w praktyce

Wykładowca: dr hab. inż. Michał Śmiałek, prof. nadzw., PW
Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej

Termin i miejsce: 5 kwietnia 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Skrócenie cyklu wytwarzania oprogramowania jest zapewne największym marzeniem wszystkich programistów i kierowników projektów. Niezależnie jednak od docelowej technologii i języka programowania, nie sposób jest przeskoczyć etap formułowania wymagań dla budowanego systemu. Niniejsza prelekcja przedstawia sposób modelowania wymagań, który z jednej strony zapewnia ich przejrzystość, szczególnie dla odbiorców systemu, a z drugiej strony - umożliwia szybkie wytworzenie kodu systemu. Przedstawiony zostanie język modelowania RSL, przy pomocy którego można w jednoznaczny semantycznie sposób formułować modele przypadków użycia systemu, ich scenariusze oraz modele dziedziny. Pokazane zostaną także metodyka i narzędzie ReDSeeDS, które potrafi automatycznie zamienić te modele wymagań w gotowy kod na poziomie logiki aplikacji i interfejsów użytkownika. W rezultacie, na bazie szczegółowej specyfikacji wymagań możemy w ciągu kilku minut wygenerować gotowy szkielet aplikacji internetowej wraz z kodem formatek i warstwy kontrolera.

Prezentacja z wykładu (pdf, 2,50 MB)