Era „post lithium” - możliwe ścieżki rozwoju technologii magazynowania energii

Wykładowca: dr hab. inż. Marek Marcinek
Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Termin i miejsce: 10 stycznia 2017 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Obecnie jednym z filarów technologicznych urządzeń do magazynowania energii elektrycznej są akumulatory litowo-jonowe. Jednak podaż litu prawdopodobnie w niedługim czasie nie będzie wystarczająca do zaspokojenia wszystkich potrzeb, a jego cena może gwałtownie wzrosnąć.

W obliczu wzmożonego zapotrzebowania na urządzenia przenośne zasilane energią elektryczną w tym samochody elektryczne, koniecznym staje się przeanalizowanie realnych ścieżek rozwoju chemii akumulatorów innych niż litowo – jonowe (głównie i Na-ion, Mg-ion ale także innych).

Seminarium będzie złożone z dwóch spójnych części: pierwsza - będzie poświęcona krytycznemu przeglądowi podstawowych dostępnych rozwiązań we wspomnianym zakresie, druga - zaprezentuje wkład grupy PIRG (ang. Polymer Ionics Research Group) w rozwój „postlitowych” materiałów elektrolitycznych i elektrodowych.