Modelowanie funkcji i procesów logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi symulacji wizualnej

Wykładowcy: 

dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

dr Zbigniew Twardowski, Prezes Zarządu S4BI

dr Witold Aleksander Cempel, Cempel Consulting

mgr inż. Dawid Dąbal, Cempel Consulting

Termin i miejsce: 22 listopada 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Podczas seminarium zostanie zaprezentowane komputerowe wspomaganie modelowania, symulacji, optymalizacji i wizualizacji procesów logistycznych w środowisku FlexSim 3D Simulation Software, w którym modelarz buduje symulator dowolnego systemu. Oprogramowanie sprawdza się w systemach produkcyjnych oraz w logistyce. Zaawansowana wizualizacja obejmuje wsparcie techniki rzeczywistości wirtualnej. Prelegenci przedstawią metodykę modelowania symulacyjnego i analizy oraz scharakteryzują 3 różne poziomy modelowania w odniesieniu do procesów dyskretnych, ciągłych oraz mieszanych, występujących w systemach produkcyjnych. Zbudowane we FlexSimie narzędzie symulacyjne pozwala na wyłonienie rozwiązania optymalnego, bądź bliskiego optimum w sposób bezpieczny, ponieważ odbywa się poza realnym systemem. Dzięki temu decydent dochodzi do lepszych rezultatów w krótszym czasie i przy minimalnym ryzyku.