Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej. Zastosowanie symulacji, jako narzędzia weryfikacyjnego

Wykładowcy: prof. dr hab. inż. Bożena Skołud, dr hab. inż. Damian Krenczyk

Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej

Termin i miejsce: 8 listopada 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Poszukiwanie sposobów organizacji przepływu produkcji doprowadziło do powstania nowej koncepcji zwanej „flow logic”, polegającej na rezygnacji z produkcji w partiach na rzecz produkcji pojedynczych elementów, podobnie jak to zaproponowano w technologii grupowej rozwijanej w latach 70-tych. Implementacja tej koncepcji ma sens w sytuacji, gdy możliwa jest zmiana przezbrojeń wewnętrznych na zewnętrzne, które nie wpływają na cykle produkcyjne. W tym kontekście proponowana jest implementacja metodyki weryfikacji zleceń w produkcji wieloasortymentowej rytmicznej do sterowania przepływem produkcji w minimalnych partiach. W proponowanym rozwiązaniu zrezygnowano z przeszukiwania pola możliwych rozwiązań, na rzecz algorytmów wykorzystujących propagację ograniczeń.

Prezentacja z wykładu:

Prezentacja - część A (pdf, 1,97 MB)
Prezentacja - część B (pdf, 4,30 MB)