Współczesne wyzwania metodologii nauk o zarządzaniu

Wykładowca: prof. dr hab. Marek Lisiński
Kierownik Katedry Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Koreferent: Prof. Katarzyna Szczepańska, Moderator: Prof. Grażyna Gierszewska

Termin i miejsce: 25 października 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Prelegent jest czołowym naukowcem dyscypliny Nauk o zarządzaniu. W latach 1995 - 2002 sprawował funkcję Prorektora ds. Nauczania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Katedry Analiz Strategicznych UEk w Krakowie. Jest Członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Podzieli się osobistą refleksją nt. stanu rozwoju dyscypliny na tle prowadzonego od 3 lat przeglądu tej wiedzy, czego szczególnym wyrazem były publikacje w kwartalniku „Organizacja i Kierowanie”, nr 1/2014 oraz w 2016 r. – „Kongres Nauk o Zarządzaniu”.

Współczesne wyzwania metodologii nauk o zarządzaniu(docx)

Prezentacja z wykładu (pdf, 1,10 MB)

Przedstawiane w formie syntetycznej w trakcie wykładu zagadnienia znajdują swe rozwinięcie w publikacjach naukowych autora prezentacji, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Katedry Analiz Strategicznych UEK w Krakowie