Nowe spojrzenie na kodowanie i przetwarzanie informacji trójwymiarowej

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

Politechnika Warszawska

Termin i miejsce: 16 stycznia 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

Nowe sensory i kamery pozwalają na rejestracje, nowych i bogatszych postaci danych o otaczającym nas świecie trójwymiarowym obejmujących informacje o wymiarach w przestrzeni (np. głębia, faza), czasie (włącznie z obrazowaniem poklatkowym), kierunkiem/kątem (rozpraszanie), rozkładem spektralnym.

W 2015 r. Komitet JPEG zainaugurował nowy obszar działania nazwany JPEG PLENO nakierowany na opracowanie standardów w zakresie tych nowych modalności obrazowania obejmujących takie reprezentacje danych trójwymiarowych jak pola świetlne, chmury punktów i obrazowanie holograficzne. Działanie to obejmuje nie tylko rozważania na temat uniwersalnej reprezentacji danych trójwymiarowych, ale również ma na celu zdefiniowanie nowych narzędzi do efektywnej kompresji oraz zaawansowanych funkcjonalności wspomagających manipulację obrazu, metadane, dostęp do obrazu i interakcję, prywatność i bezpieczeństwo danych.

Podczas seminarium zostanie przedstawiony postęp w zakresie pozyskiwania danych trójwymiarowych o wzbogaconej postaci. Następnie przedstawione zostaną nowe koncepcje, zalety 
i ograniczenia związane z kodowaniem danych trójwymiarowych w formacie holograficznym, a także zaprezentowane zostaną przykładowe procesy akwizycji/generacji, przetwarzania i manipulacji danymi holograficznymi, aż do ich wykorzystania w displejach trójwymiarowych.