O nanotechnologii dla laików oraz o zarządzaniu centrum badawczym dla profesjonalistów

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

Akademia Górniczo-Hutnicza

Termin i miejsce: 10 października 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

W referacie spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy działające w Polsce centra badawcze mają szansę na samofinansowanie przewidziane w warunkach konkursów, w wyniku których takie ośrodki powstawały. Opowiem o fascynującej przygodzie jaką jest tworzenie takiego centrum, o małych i dużych sukcesach, a także klęskach. Opowiem o rozterkach związanych z umiejscowieniem badań komercyjnych w centrum nastawionym na badania podstawowe. Opowiem wreszcie na ile ogłoszona ostatnio propozycja ustawy 2.0 może zmienić realia i nadać głębszy sens inwestycjom w infrastrukturę badawczą. A wszystko to przedstawię z perspektywy dynamicznie rozwijającej się nanotechnologii i jej wpływu na nasze codzienne życie.