Spin-offy i startupy w nauce

Wykładowca: dr hab. Jarosław Korpysa

Uniwersytet Szczeciński

Termin i miejsce: 5 grudnia 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

Tworzenie przedsiębiorstw spin off jest uznawane za jedno z ważnych wyzwań stojących przed szkołami wyższymi. W tym względzie należy podkreślić, iż od lat powszechnym kierunkiem rozwoju uczelni  na świecie staje się wsparcie studentów i  naukowców w procesie tworzenia przedsiębiorstw spin off. Tendencja ta stała się przyczynkiem do upowszechniania poglądu, że urynkowienie uczelnianej wiedzy poprzez tworzenie firm spin off jest przynajmniej tak samo ważne dla uczelni, jak kształcenie studentów i prowadzenie działalności naukowo-badawczej.  W Polsce wciąż wiele mówi się o tym, że niedostateczna jest komercjalizacja powstającej na uczelniach wiedzy, co skutkuje tym , że  studenci i  pracownicy naukowi  nie tworzą przedsiębiorstw spin off.  Czy obraz ten jest prawdziwy? Na to pytanie  znajdziecie Państwo odpowiedź podczas prezentacji dr hab. Jarosława Korpysy, który dokonana analizy głównych  uwarunkowań związanych z procesem tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw spin off w Polsce, a także zaprezentuje „success story” istniejących polskich firm spin off.