Kreatywność a Industry 4.0. Czy maszyny mogą być kreatywne? Perspektywy i możliwości wykorzystania dorobku psychologii kreatywności na rzecz machine learning.

Wykładowca: dr hab. Jan Fazlagić, prof. UEP
Termin i miejsce: 13 listopada 2018 r.,  g. 15:00, budynek CZIiTT, sala 4.01