Logistyka jako modelowy mix narzędzi zarządzania operacyjnego

Wykładowca: dr hab. Maciej Stajniak, prof. WSL
Termin i miejsce: 15 stycznia 2019 r., g. 15:00, budynek CZIiTT, sala 4.01