Współczesna polityka pieniężna

Wykładowca: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Termin i miejsce: 11 grudnia 2018 r., g. 15:00, budynek CZIiTT, sala 4.01