Innowacyjna aparatura do wyrafinowanych badań stosowanych

Wykładowca: dr Andreas Glenz, Prevac

Termin i miejsce: 15 października 2019, g. 15:00, Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 1.01