Przedsiębiorczość akademicka - prawda czy złudzenie?

Wykładowca: prof. dr hab. Zbigniew Makieła, Uniwersytet Jagielloński

Termin i miejsce: 14 stycznia 2020, g. 15:00, Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 4.01