Technologie społeczne komunikowania biznesowego

Wykładowca: dr hab. Andrzej Michalak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Termin i miejsce: 12 listopada 2019, g. 15:00, Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 4.01