Zaufanie do technologii w e-administracji

Wykładowca: dr hab. inż. Joanna Ejdys, Politechnika Białostocka

Termin i miejsce: 10 grudnia 2019, g. 15:00, Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 4.01