SAP HR

Nadanie/odebranie uprawnień:

użytkownikom zatrudnionym Administracji Centralnej

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:
Service Desk , Gmach Główny PW, piętro III, pokój 323 

UWAGA! Złożenie nowego wniosku powoduje automatyczne odebranie uprawnień wynikających z poprzedniego wniosku danego typu. 

 

użytkownikom zatrudnionym Jednostce Organizacyjnej

Wniosek SAP-HR UPR-JO-2 wymaga akceptacji Kwestor PW: 

Wniosek SAP-HR UPR-JO-4 wymaga akceptacji administratora merytorycznego modułu PA: p. Anita Wierzbicka, p. Małgorzata Lipińska, p. Lidia Osiecka

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:
Service Desk , Gmach Główny PW, piętro III, pokój 323

UWAGA! Złożenie nowego wniosku powoduje automatyczne odebranie uprawnień wynikających z poprzedniego wniosku danego typu.