SAP HR

Nadanie/odebranie uprawnień:

użytkownikom zatrudnionym Administracji Centralnej

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:
Service Desk , Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8 (parter)

UWAGA! Złożenie nowego wniosku powoduje automatyczne odebranie uprawnień wynikających z poprzedniego wniosku danego typu. 

 

użytkownikom zatrudnionym Jednostce Organizacyjnej

Wniosek SAP-HR UPR-JO-2 wymaga akceptacji Kwestor PW: 

Wniosek SAP-HR UPR-JO-4 wymaga akceptacji administratora merytorycznego modułu PA: p. Anita Wierzbicka, p. Małgorzata Lipińska, p. Lidia Osiecka

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:
Service Desk , Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8 (parter)

UWAGA! Złożenie nowego wniosku powoduje automatyczne odebranie uprawnień wynikających z poprzedniego wniosku danego typu. 
Powrót do spisu treści