Dostęp do Portalu Pracowniczego PW

Zachęcamy do korzystania z systemu Portal Pracowniczy PW, który został rozszerzony o poniższe funkcjonalności:

  • profil pracownika – zakładka prezentująca dane osobowe z systemu SAP HR,
  • PIT-11 – możliwość pobrania corocznego PIT-11 (gdy zostanie wygenerowany przez Dział Płac),
  • pasek wynagrodzenia – comiesięczna informacja o wypłaconym wynagrodzeniu,
  • dokumenty do pobrania – zestaw przydatnych linków do oficjalnie obowiązujących formularzy.
  • wniosek socjalny o dofinansowanie wypoczynku - możliwość złożenia przez pracownika którego średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie  przekracza kwotę 5 137 zł.

Link do portalu (https://portal.sap.pw.edu.pl ), login oraz hasła są tożsame z danymi przekazanymi przy okazji wykonania oceny pracowniczej. W celu ew. resetu hasła proszę o kontakt z pracownikami Servicedesk Centrum Informatyzacji pod nr telefonu 5999. 

Jednocześnie informuję, że począwszy od marca 2017, paski dostępne będą tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu.