Portal Pracowniczy PW

Portal Pracowniczy PW dostępny jest pod adresem: https://portal.sap.pw.edu.pl

Dostęp do Portalu Pracowniczego PW

Zachęcamy do korzystania z systemu Portal Pracowniczy PW, który został rozszerzony o poniższe funkcjonalności:

  • profil pracownika – zakładka prezentująca dane osobowe z systemu SAP HR,
  • PIT-11 – możliwość pobrania corocznego PIT-11 (gdy zostanie wygenerowany przez Dział Płac),
  • pasek wynagrodzenia – comiesięczna informacja o wypłaconym wynagrodzeniu,
  • dokumenty do pobrania – zestaw przydatnych linków do oficjalnie obowiązujących formularzy.
  • wniosek socjalny o dofinansowanie wypoczynku - możliwość złożenia przez pracownika którego średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie  przekracza kwotę 5 137 zł.

Instrukcja - Pierwsze logowanie do Portalu Pracowniczego PW

Instrukcja logowania dla nowego pracownika do systemu Portal Pracowniczy PW.

Instrukcja postępowania w przypadku utraty hasła do Portalu Pracowniczego PW.

Instrukcja postępowania w przypadku gdy zapomnimy hasło do Portalu Pracowniczego PW.

Instrukcja obsługi Portalu Pracowniczego PW - Funkcje dla Kierowników

Aplikacja opisana w instrukcji pozwalająca przełożonemu zarządzać wnioskami o nieobecność podległych mu pracowników.

Instrukcja obsługi Portalu Pracowniczego PW

Aplikacja opisana w instrukcji pozwalająca pracownikowi wysłać wniosek urlopowy i wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych.

Instrukcja obsługi aplikacji Plany Urlopowe – Pracownik

Aplikacja opisana w instrukcji pozwalająca pracownikowi ułożyć plan urlopowy.

Instrukcja obsługi aplikacji Plany Urlopowe – Kierownik

Aplikacja opisana w instrukcji pozwalająca przełożonemu zarządzać planami urlopowymi podległych mu pracowników.

Instrukcja obsługi aplikacji okresowe szkolenia BHP – Pracownik

Okresowe szkolenia BHP dla pracowników
Instrukcja obsługi dla pracownika

Instrukcja obsługi aplikacji okresowe szkolenia BHP – Kierownik

Okresowe szkolenia BHP dla pracowników
Instrukcja obsługi dla kierowników

Instrukcja instalacji programu SAP Fiori Client

Instrukcja instalacji programu SAP Fiori Client do obsługi Portalu Pracowniczego PW na urządzeniach mobilnych z Android lub IOS