Wniosek o utworzenie/zmianę struktury organizacyjnej modułów w systemie SAP HR i/lub SAP FI

W celu utworzenia/zmiany struktury organizacyjnej modułów w systemie SAP FI i/lub SAP HR dla jednostki organizacyjnej, kierownik jednostki wypełnia pierwszą część formularza.

  1. Wymagany podpis kierownika jednostki organizacyjne oraz Pełnomocnika Kwestora. 
  2. Wymagana akceptacja wniosku przez Kwestor PW

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:
Sekretariat CI, Gmach Główny, Pl. Politechniki 1, pokój 319