Instrukcja obsługi Portalu Pracowniczego PW - Funkcje dla Kierowników

Aplikacja opisana w instrukcji pozwalająca przełożonemu zarządzać wnioskami o nieobecność podległych mu pracowników.