Instrukcja obsługi Portalu Pracowniczego PW - Funkcje dla Kierowników

Aplikacje opisane w instrukcji pozwalają przełożonemu zarządzać wnioskami o nieobecność podległych mu pracowników.