Instrukcja obsługi aplikacji Plany Urlopowe – Kierownik

Aplikacja opisana w instrukcji pozwalająca przełożonemu zarządzać planami urlopowymi podległych mu pracowników.