Instrukcja postępowania w przypadku utraty hasła do Portalu Pracowniczego PW.

Instrukcja postępowania w przypadku gdy zapomnimy hasło do Portalu Pracowniczego PW.