Zadania

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi realizuje szereg zadań wspierających rozwój technologiczny uczelni podnosząc jednocześnie kwalifikacje zawodowe swoich dydaktyków jak i pracowników administracji centralnej. Prowadzone przez Centrum Informatyzacji zadania znacząco wpływają na rozwój zdolności i możliwości realizacji statutowych działań uczelni. Centrum Informatyzacji realizuje ogólnouczelniane zadania takie jak m. in. program Ministerstwa Edukacji i Nauki - „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, „Uniwersytety europejskie” w ramach konsorcjum ENHANCE jak również zadania „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” oraz „NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.