Otrzymane nagrody

- Dotychczasowe wysiłki we wdrażaniu Programu Informatyzacji zostały docenione nie tylko na polu wewnętrznym, ale także przez niezależne gremium ekspertów zarządzania projektami. W 2014 r., wdrożenie Systemu SAP-FI w Politechnice Warszawskiej zostało nagrodzone przez SAP Central Europe srebrnym medalem w kategorii „Rapid Delivery Category”. Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można na stronie Biuletynu PW. Z kolei w 2015 r. Politechnika Warszawska została nominowana w gronie 4 kandydatów do dorocznej nagrody „Liderzy Zarządzania Uczelniami – LUMEN” w kategorii Innowacyjność za „Strategię informatyzacji PW do roku 2020”.

- Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w konkursie „Samorządowy lider cyfryzacji” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach edycji konkursu za 2022 r. Nasza Uczelnia została doceniona za projekt pn. „Transformacja cyfrowa PW”. Zadania realizowane w ramach tej koncepcji mają ułatwić codzienną pracę i naukę na Politechnice, rozbudować zakres usług udostępnianych szerokiej liczbie odbiorców, skrócić i uprościć obieg procesów. Najważniejsze zadania w ramach projektu pn. „Transformacja cyfrowa PW” to wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, uruchomienie modułu praktyk w systemie USOS, uruchomienie centralnego zapotrzebowania na zakupy w systemie SAP, wdrożenie systemu do zarządzania relacjami z partnerami zewnętrznymi, budowa wirtualnego środowiska pracy, nauki i dydaktyki opartego o narzędzia Microsoft oraz rozszerzenie dostępu do sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Więcej informacji o konkursie na stronie geodezja.mazovia.pl