Modernizacja i optymalizacja ergonomii interfejsu użytkownika w obszarze dziekanatów - zarządzanie tokiem studiów (w oparciu o system USOS)

Cel zadania:

Realizowane zadanie ma na celu usprawnienie procesu kształcenia, a przez to podnoszenie kwalifikacji – zarówno wśród studentów jak i pracowników – tak administracyjnych jak nauczycieli dydaktycznych.

Opis zadania:

Zadanie rozbudowy systemu USOS oraz aplikacji stowarzyszonych zakłada dostosowanie obecnie wykorzystywanego systemu do potrzeb Uczelni.