Rozbudowa sieci Eduroam, etap II

Cel zadania:

Projekt rozbudowy sieci bezprzewodowej Eduroam ma na celu umożliwienie dostępu do Internetu dla studentów oraz pracowników międzynarodowego środowiska naukowego w kolejnych obiektach Politechniki Warszawskiej - pracownicy i studenci instytucji korzystających z Eduroam, za zgodą swoich instytucji macierzystych, mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w Eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą). Udostępnienie tej usługi na wszystkich wydziałach uczelni pozwoli zarówno studentom, jak i pracownikom na korzystanie z dostępu do szybkiego i bezpiecznego Internetu. Jest to również element kluczowy mobilnej pracy międzynarodowego środowiska naukowego. Dostęp do sieci wpłynie na możliwość dalszego rozwoju i samodoskonalenia zarówno studentów, jak i pracowników Uczelni.

Opis zadania:

Rozbudowa sieci bezprzewodowej Eduroam ma na celu umożliwienie dostępu do Internetu dla studentów oraz pracowników międzynarodowego środowiska naukowego w kolejnych obiektach Politechniki Warszawskiej. Udostępnienie tej usługi na wszystkich wydziałach uczelni pozwoli zarówno studentom, jak i pracownikom na korzystanie z dostępu do szybkiego i bezpiecznego Internetu. Jest to również element kluczowy mobilnej pracy międzynarodowego środowiska naukowego.