Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Cel zadania:

Głównym celem zadania jest centralizacja zasobów informacji związanej z finansami, gospodarką mieniem uczelni i obsługą toku studiów oraz zapewnienie dostępu do aktualnych danych finansowych i zarządczych przez budowę zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP, wdrożenie systemu we wszystkich jednostkach uczelni oraz zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania systemu oraz efektywnej administracji nim.

Opis zadania:

Wdrożenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów realizowane jest w celu usprawnienia w Uczelni sposobu obiegu dokumentów, który w dotychczasowym kształcie (obieg papierowy) jest nadmiernie czasochłonny i mało efektywny. Dzięki nowemu systemowi pełniącemu w przyszłości zadania obecnych ksiąg kancelaryjnych nastąpi przejście do pracy na ich elektronicznych wersjach, co stopniowo ograniczy liczbę dokumentów papierowych funkcjonujących na Uczelni, a przy okazji przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji.