Wdrożenie SAP CRM (dla CZIITT)

Cel zadania:

Zadanie dotyczy wdrożenia uczelnianego systemu CRM (Customer Relationship Management) do zarządzania relacjami z partnerami zewnętrznymi Politechniki Warszawskiej którego zadaniem jest wspomaganie procesów na styku klient-organizacja w zakresie pozyskania oraz utrzymania (obsługi) klienta. 

Opis zadania:

Zadaniem CRM jest uporządkowanie statusu relacji i możliwych form współdziałania z partnerami zewnętrznymi, budowa mapy relacji Politechniki Warszawskiej w tym identyfikowanie partnerów strategicznych, wzmacniających potencjał Uczelni w wyznaczonych polach (np. komercjalizacja i transfer technologii).