Postępowania przetargowe w toku

Dostawa komputerów

Nr sprawy: CI.ZP.261.05.2020

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.07.2020 r. godz. 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.07.2020 r. o godz. 11:30 w Siedzibie Zamawiającego oraz jednocześnie w drodze transmisji on-line.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert, które odbędzie się w drodze transmisji on-line pod niżej wskazanym linkiem: 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_NGU4ZDlhNWMtYjg5Yi00MzBmLTg0ZWMtNWJkNDBjZDM5OGRj%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25220190d33a-1607-4238-a9bf-0aafcad55159%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4151a833-5616-4d3d-b6d0-6fbee4546e58&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf, 167,15 kB)
Data utworzenia: Piątek, 3 Lipca 2020 16:42:01
SIWZ (pdf, 792,32 kB)
Data utworzenia: Piątek, 3 Lipca 2020 16:42:55
Zał nr 7 do SIWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia (pdf, 189,25 kB)
Data utworzenia: Piątek, 3 Lipca 2020 16:43:14
Załącznik_nr_8_Wzór _umowy (pdf, 147,95 kB)
Data utworzenia: Piątek, 3 Lipca 2020 16:43:25
Edytowalne załączniki (docx, 75,29 kB)
Data utworzenia: Piątek, 3 Lipca 2020 16:43:49

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na:

Część 1: Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph;

Część 2: Rozszerzenie funkcjonalności systemu Aleph (PRIMO i SFX) o:

-     zintegrowaną wyszukiwarkę zasobów naukowych;

-     listy A-Z dokumentów elektronicznych (tytuły czasopism i wydawnictwa seryjne), do których Zamawiający posiada dostęp;

-     narzędzie linkujące od opisu bibliograficznego dokumentu do jego pełnego tekstu.

Nr sprawy: CI.ZP.261.07.2020

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy (pdf, 142,39 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 23 Czerwca 2020 16:15:25

 

Dzierżawa urządzeń drukujących

Nr sprawy: CI.ZP.261.04.2020

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.06.2020 r. godz. 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.06.2020 r. o godz. 11:30, w drodze transmisji on-line.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert, które odbędzie się w drodze transmisji on-line pod niżej wskazanym linkiem: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWE3OWJlNDAtNjNmMi00YWJhLTgxYmMtMDQwOThjYmI4ODdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%220190d33a-1607-4238-a9bf-0aafcad55159%22%7d

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf, 167,90 kB)
Data utworzenia: Środa, 3 Czerwca 2020 16:03:52
SIWZ (pdf, 669,37 kB)
Data utworzenia: Środa, 3 Czerwca 2020 16:04:03
Opis Przedmiotu Zamówienia_Załacznik nr 7 do SIWZ (pdf, 271,20 kB)
Data utworzenia: Środa, 3 Czerwca 2020 16:04:17
Wzór_Umowy_Załącznik nr 8A do SIWZ (pdf, 143,10 kB)
Data utworzenia: Środa, 3 Czerwca 2020 16:04:29
Wzór_Umowy_Załącznik nr 8B do SIWZ (pdf, 143,48 kB)
Data utworzenia: Środa, 3 Czerwca 2020 16:04:48
Edytowalne załączniki do SIWZ (docx, 53,09 kB)
Data utworzenia: Środa, 3 Czerwca 2020 16:05:01
1_Odpowiedzi na pytania_10.06.2020_PODPIS (pdf, 195,01 kB)
Data utworzenia: Środa, 10 Czerwca 2020 12:28:18
Informacja z otwarcia ofert_16.06.2020_PODPIS (pdf, 264,68 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 16 Czerwca 2020 15:17:03

Odnowienie subskrypcji i licencji edukacyjnej oprogramowania Labview wraz z komponentami

Nr sprawy: CI.ZP.261.03.2020

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Uwaga! zmiana terminu składania ofert z 02.06.2020 r. na 08.06.2020 r.

Termin składania ofert: 08.06.2020 r. godz. 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.06.2020 r. o godz. 12:00, w drodze transmisji on-line.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert, które odbędzie się w drodze transmisji on-line pod niżej wskazanym linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZjkwMTgxZDAtYzg4Ny00NzRjLTg3NDUtYmQ5ZjI5ZTc0MzNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%220190d33a-1607-4238-a9bf-0aafcad55159%22%7d  

W celu udziału w sesji otwarcia ofert zalecamy użyć przeglądarkę Microsoft EDGE.
Proszę o dołączanie do sesji otwarcia ofert od godziny 11.45

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf, 137,29 kB)
Data utworzenia: Piątek, 15 Maja 2020 13:46:06
SIWZ (pdf, 555,71 kB)
Data utworzenia: Piątek, 15 Maja 2020 13:46:30
Załączniki nr 4 do SIWZ_Wzór Umowy (pdf, 129,67 kB)
Data utworzenia: Piątek, 15 Maja 2020 13:46:59
Edytowalne załączniki do SIWZ (docx, 38,21 kB)
Data utworzenia: Piątek, 15 Maja 2020 13:49:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_25.05.2020 (pdf, 83,71 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 25 Maja 2020 16:51:06
Modyfikacja SIWZ_25.05.2020_PODPIS (pdf, 280,56 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 25 Maja 2020 16:49:11
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_29.05.2020 (pdf, 83,72 kB)
Data utworzenia: Piątek, 29 Maja 2020 16:03:00
3_Modyfikacja SIWZ_29.05.2020_PODPIS (pdf, 275,11 kB)
Data utworzenia: Piątek, 29 Maja 2020 16:04:14
4_Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ_4.06.2020_PODPIS (pdf, 462,15 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 4 Czerwca 2020 11:54:29
Zmieniony formularz asorymentowo cenowy_4.06.2020 (docx, 23,79 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 4 Czerwca 2020 11:54:56
Informacja z otwarcia ofert_PODPIS (pdf, 275,47 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 8 Czerwca 2020 13:07:34

Dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu CENAGIS.

Nr sprawy: CI.ZP.261.16.2019

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.01.2020 r. godz. 10:00

Identyfikator postępowania w Miniportalu: 27642af6-6c74-4280-9d7b-e4104fc6bab4 

Link do postępowania na Miniportalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=27642af6-6c74-4280-9d7b-e4104fc6bab4 

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na: 30.01.2020 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf, 163,21 kB)
Data utworzenia: Środa, 27 Listopada 2019 14:34:51
SIWZ (pdf, 2,12 MB)
Data utworzenia: Środa, 27 Listopada 2019 14:35:44
Załącznik nr 9 OPZ (pdf, 1017,85 kB)
Data utworzenia: Środa, 27 Listopada 2019 14:36:17
Załącznik nr 10 Wzór umowy (pdf, 612,75 kB)
Data utworzenia: Środa, 27 Listopada 2019 14:37:20
edytowalne załączniki SIWZ (docx, 243,17 kB)
Data utworzenia: Środa, 27 Listopada 2019 14:37:35
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_27642af6-6c74-4280-9d7b-e4104fc6bab4 (asc, 700 B)
Data utworzenia: Środa, 27 Listopada 2019 14:37:57
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ_20.12.2019 (pdf, 11,82 MB)
Data utworzenia: Piątek, 20 Grudnia 2019 14:32:55
Sprostowanie odpowiedzi na zapytania do siwz (pdf, 239,98 kB)
Data utworzenia: Środa, 8 Stycznia 2020 11:41:59
Zmieniony_Załacznik nr 8 do SIWZ _Opis Techniczy Oferowanych Urządzeń 08 01 2020 (docx, 188,94 kB)
Data utworzenia: Środa, 8 Stycznia 2020 11:42:32
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ_10.01.2020 (pdf, 452,91 kB)
Data utworzenia: Piątek, 10 Stycznia 2020 15:15:35
Zmieniony Załącznik nr 8 do SIWZ_Opis Techniczny Oferowanych Urządzeń_10.01.2020 (docx, 187,70 kB)
Data utworzenia: Piątek, 10 Stycznia 2020 15:15:54
Modyfikacja SIWZ (pdf, 240,10 kB)
Data utworzenia: Środa, 15 Stycznia 2020 10:09:31
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_17.01.2020 (pdf, 51,59 kB)
Data utworzenia: Piątek, 17 Stycznia 2020 10:34:59
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ_17.01.2020 (pdf, 1,00 MB)
Data utworzenia: Piątek, 17 Stycznia 2020 15:43:46
Zmieniony Załącznik nr 8 do SIWZ_Opis Techniczny Oferowanych Urządzeń_17.01.2020 (docx, 188,72 kB)
Data utworzenia: Piątek, 17 Stycznia 2020 15:45:44
Modyfikacja siwz 2 (pdf, 0 B)
Data utworzenia: Czwartek, 23 Stycznia 2020 13:57:26
Wyjaśnienie treści siwz i zmiana treści siwz z 23 01 2020 (pdf, 0 B)
Data utworzenia: Czwartek, 23 Stycznia 2020 14:45:28
Załącznik nr 8 do SIWZ_Opis Techniczny Oferowanych Urządzeń_23.01.2020 (docx, 0 B)
Data utworzenia: Czwartek, 23 Stycznia 2020 14:46:10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 28.01.2020 (pdf, 0 B)
Data utworzenia: Wtorek, 28 Stycznia 2020 10:35:19
Informacja z otwarcia ofert (pdf, 0 B)
Data utworzenia: Czwartek, 30 Stycznia 2020 14:41:35
Uzupełnienie informacji z otwarcia ofert (pdf, 0 B)
Data utworzenia: Piątek, 31 Stycznia 2020 10:34:14
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_4.05.2020 (pdf, 141,73 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 4 Maja 2020 16:22:23