Postępowania przetargowe w toku

DOSTAWA SERWERÓW I PRZEŁĄCZNIKÓW SAN (powtórka)

Nr sprawy: CI.ZP.261.15.2020 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.02.2021 r. godz. 11:00

Identyfikator postępowania w Miniportalu: a28b720c-a475-43d6-aa88-a10dabbd0407

Link do postępowania na Miniportalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a28b720c-a475-43d6-aa88-a10dabbd0407 

Ogłoszenie o zamówieniu_31.12.2020 (pdf, 130,57 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 31 Grudnia 2020 10:30:06
SIWZ (pdf, 1,05 MB)
Data utworzenia: Czwartek, 31 Grudnia 2020 10:32:21
Załącznik nr 8 do SIWZ_OPZ (pdf, 287,52 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 31 Grudnia 2020 10:32:39
Załącznik nr 9 do SIWZ_Wzór Umowy (pdf, 183,07 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 31 Grudnia 2020 10:32:57
Edytowalne załaczniki do SIWZ (docx, 94,27 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 31 Grudnia 2020 10:33:15
Odpowiedź na pytanie i modyfikacja SIWZ (pdf, 212,00 kB)
Data utworzenia: Środa, 13 Stycznia 2021 13:21:08
Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ (docx, 46,84 kB)
Data utworzenia: Środa, 13 Stycznia 2021 13:21:37

Dostawa komputerów przenośnych, stacji roboczych i serwera plików

UWAGA!!! zmiana terminu składania i otwarcia ofert z 04.02.2021 r. na 10.02.2021 r.!!!

Nr sprawy: CI.ZP.261.14.2020 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Identyfikator postępowania w Miniportalu: a0506585-9a49-40a4-9348-45f4ad17044f

Link do postępowania na Miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a0506585-9a49-40a4-9348-45f4ad17044f 

Termin składania ofert: 10.02.2021 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 10.02.2021 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu_21.12.2020 (pdf, 175,03 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 21 Grudnia 2020 12:58:17
SIWZ (pdf, 895,77 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 21 Grudnia 2020 13:11:00
Załącznik nr 8 do SIWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia (pdf, 308,79 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 21 Grudnia 2020 13:11:11
Załącznik_nr_9A_Wzór _umowy_Część 1 (pdf, 143,06 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 21 Grudnia 2020 13:00:16
Załącznik_nr_9B_Wzór _umowy_Część 2 (pdf, 139,00 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 21 Grudnia 2020 13:00:26
Załącznik_nr_9C_Wzór _umowy_Część 3 (pdf, 144,97 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 21 Grudnia 2020 13:03:18
Załącznik_nr_9D_Wzór_Umowy_Część 4 (pdf, 142,07 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 21 Grudnia 2020 13:03:30
Edytowalne Załączniki do SIWZ (docx, 79,91 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 21 Grudnia 2020 13:03:40
Odpowiedź na pytanie (pdf, 103,98 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 4 Stycznia 2021 14:26:10
Sprostowanie ogłoszenia_08.01.2021 r. (pdf, 88,73 kB)
Data utworzenia: Piątek, 8 Stycznia 2021 21:33:59
Odpowiedż na zapytania_14.01.2021 (pdf, 500,43 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 14 Stycznia 2021 14:51:36
Sprostowanie ogłoszenia_19.01.2021 r. (pdf, 64,64 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 19 Stycznia 2021 09:07:52
Odpowiedź na pytanie i modyfikacja siwz_21.01.2021 r. (pdf, 421,94 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 21 Stycznia 2021 10:56:13
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ (docx, 35,97 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 21 Stycznia 2021 10:59:54

DOSTAWA SERWERÓW I PRZEŁĄCZNIKÓW SAN 

UWAGA!!! POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Nr sprawy: CI.ZP.261.11.2020 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.01.2021 r. godz. 11:00

Identyfikator postępowania w Miniportalu: 59c10e67-ab5b-4454-955a-5b3c55095ba5

Link do postępowania na Miniportalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/EdycjaPostepowania.aspx?id=59c10e67-ab5b-4454-955a-5b3c55095ba5 

Ogłoszenie o zamówieniu_9.12.2020 (pdf, 130,12 kB)
Data utworzenia: Środa, 9 Grudnia 2020 10:56:12
SIWZ_9.12.2020 (pdf, 1,04 MB)
Data utworzenia: Środa, 9 Grudnia 2020 10:56:51
Załącznik nr 8 do SIWZ_OPZ (pdf, 285,13 kB)
Data utworzenia: Środa, 9 Grudnia 2020 10:57:07
Załącznik nr 9 do SIWZ_Wzór Umowy (pdf, 163,72 kB)
Data utworzenia: Środa, 9 Grudnia 2020 10:57:22
Edytowalne załaczniki do SIWZ (docx, 95,18 kB)
Data utworzenia: Środa, 9 Grudnia 2020 12:47:57
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_59c10e67-ab5b-4454-955a-5b3c55095ba5 (asc, 700 B)
Data utworzenia: Środa, 9 Grudnia 2020 12:48:10
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_16.12.2020 (pdf, 85,20 kB)
Data utworzenia: Środa, 16 Grudnia 2020 09:40:58
Informacja o unieważnieniu postępowania (pdf, 625,94 kB)
Data utworzenia: Piątek, 18 Grudnia 2020 16:35:22
Unieważnienie_postępowania (pdf, 83,19 kB)
Data utworzenia: Środa, 23 Grudnia 2020 12:15:28

DOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

Nr sprawy: CI.ZP.261.09.2020 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!! z 04.12.2020 r. godz. 11:00 na 09.12.2020 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 09.12.2020 r. godz. 11:00

Identyfikator postępowania w Miniportalu: 7008a279-d60c-42c7-8ecb-f562c210adf4

Link do postępowania na Miniportalu:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=7008a279-d60c-42c7-8ecb-f562c210adf4

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.12.2020 r. o godz. 12:00 w Siedzibie Zamawiającego oraz jednocześnie w drodze transmisji on-line.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert, które odbędzie się w drodze transmisji on-line pod linkiem, który zostanie wskazany na stronie internetowej Zamawiającego najpóźniej na dwa dni przed terminem wyznaczonym na otwarcie ofert.

Link do transmisji on-line: 

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjc3YmY5ODAtMmUxZS00NjE0LWEyM2QtODBjZmI0MGFkYzE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%220190d33a-1607-4238-a9bf-0aafcad55159%22%7d>

Ogłoszenie o zamówieniu_3.11.2020 r. (pdf, 185,55 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 3 Listopada 2020 10:27:21
SIWZ_Dostawa urządzen sieciowych (pdf, 963,17 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 3 Listopada 2020 10:34:41
Załącznik nr 10 do SIWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia (pdf, 318,63 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 3 Listopada 2020 10:34:54
Załącznik nr 11A do SIWZ_Wzór Umowy cz. 1 (pdf, 171,81 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 3 Listopada 2020 10:35:10
Załącznik nr 11B do SIWZ_Wzór Umowy cz.2 (pdf, 218,49 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 3 Listopada 2020 10:35:21
Edytowalne załączniki do SIWZ (docx, 95,82 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 3 Listopada 2020 10:35:32
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_7008a279-d60c-42c7-8ecb-f562c210adf4 (asc, 700 B)
Data utworzenia: Wtorek, 3 Listopada 2020 10:35:44
Odpowiedź na pytanie i modyfikacja SIWZ_23.11.2020 r. (pdf, 1,41 MB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 23 Listopada 2020 15:40:44
Załącznik nr 1 do Oferty_Formularz cenowo-asortymentowy_zmodyfikowany_23.11.2020 r (docx, 24,51 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 23 Listopada 2020 15:40:57
Sprostowanie ogłoszenia_27.11.2020 (1) (pdf, 75,05 kB)
Data utworzenia: Piątek, 27 Listopada 2020 11:58:10
Informacja z otwarcia ofert (pdf, 400,45 kB)
Data utworzenia: Piątek, 11 Grudnia 2020 11:28:37