Postępowania przetargowe zakończone

Sukcesywna dostawa notebooków na potrzeby Politechniki Warszawskiej.

Nr sprawy: CI.ZP.261.05.2024

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/900491    
Dostawa monitorów na potrzeby Politechniki Warszawskiej – umowa ramowa

Nr sprawy: CI.ZP.261.18.2023

Tryb postępowania: umowa ramowa

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/838961

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawczej nr 03/2024

Wybór oferty.XL .BES-4 (pdf, 304,85 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 20 Czerwca 2024 16:11:55
Dostawa komputerów AiO i stacji roboczych na potrzeby Politechniki Warszawskiej – umowa ramowa

Nr sprawy: CI.ZP.261.16.2023

Tryb postępowania: umowa ramowa

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:
Postępowanie: Dostawa komputerów AiO i stacji roboczych na potrzeby Politechniki Warszawskiej – umowa ramowa - Platforma Zakupowa  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawczej 01/2024

Wybór oferty wykonawczej (pdf, 1,13 MB)
Data utworzenia: Czwartek, 11 Kwietnia 2024 11:30:38

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawczej 02/2024

Wybór oferty wykonawczej (pdf, 673,54 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 13 Czerwca 2024 11:36:32

Dostawa notebooków na potrzeby Politechniki Warszawskiej – umowa ramowa

Nr sprawy: CI.ZP.261.14.2023

Tryb postępowania: umowa ramowa

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/830619    

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawczej nr 03/2024

Wybór oferty.XL .BES-5 (pdf, 317,04 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 20 Czerwca 2024 16:31:26


Przedłużenie ważności Umowy Serwisowej na okres 3 lat od 01-01-2024 do 31-12-2026 (Axence nVision®14 wraz z kolejnymi aktualizacjami, moduł Network dla nielimitowanej liczby urządzeń oraz moduły Inventory, Users, HelpDesk, DataGuard umożliwiające zarządzanie 2000 stacjami roboczymi

Nr sprawy: CI.ZP.261.17.2023

Tryb postępowania: podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści oferty (wariant 2)

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/834327 
Rozbudowa środowiska wirtualizacyjnego VMware – dostawa licencji  

Nr sprawy: CI.ZP.261.13.2023

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/825165

Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph

Nr sprawy: CI.ZP.261.15.2023

Tryb postępowania: Zamówienie z wolnej ręki.

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/817189    

Dostawa licencji/usług w ramach programów: Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) oraz Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) lub równoważne

Nr sprawy: CI.ZP.261.11.2023

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/799429

Dostawa monitorów komputerowych na potrzeby Politechniki Warszawskiej 

Nr sprawy: CI.ZP.261.06.2023

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/785645

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawczej 01/2024

Wybór oferty (pdf, 119,56 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 16 Kwietnia 2024 14:01:12

Dzierżawa urządzeń drukujących na potrzeby Politechniki Warszawskiej 

Nr sprawy: CI.ZP.261.12.2023

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/793833    

Sukcesywne dostawy akcesoriów i części komputerowych

Nr sprawy: CI.ZP.261.08.2023

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:

Postępowanie: Sukcesywne dostawy akcesoriów i części komputerowych - Platforma Zakupowa

Rozbudowa sytemu kopii zapasowych - dostawa 2 szt. serwerów deduplikujących

Nr sprawy: CI.ZP.261.03.2023

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:

Postępowanie: Rozbudowa systemu kopii zapasowych – dostawa 2 szt. serwerów deduplikujących - Platforma Zakupowa  

Odnowienie ważności subskrypcji i licencji oprogramowania LabVIEW na okres jednego roku

Nr sprawy: CI.ZP.261.10.2023

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 PZP)

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:

Postępowanie: Odnowienie ważności subskrypcji i licencji oprogramowania LabVIEW na okres jednego roku - Platforma Zakupowa

Zakup 1 (jednej) sztuki routera BGP

Nr sprawy: CI.ZP.261.02.2023

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:

 Postępowanie: Zakup 1 (jednej) sztuki routera BGP - Platforma Zakupowa

 

  

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Warszawskiej 

Nr sprawy: CI.ZP.261.07.2023

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/764616

Dostawa notebooków na potrzeby Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: CI.ZP.261.05.2023

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/757366

Dzierżawa urządzeń drukujących na potrzeby Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: CI.ZP.261.04.2023

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/754103 

Dostawa urządzeń sieciowych wraz z akcesoriami i licencjami dla Domów Studenckich Politechniki Warszawskiej.

Nr sprawy: CI.ZP.261.11.2022

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/712420

Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 3 części.

Nr sprawy: CI.ZP.261.16.2022

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/700272

Dostawa łącz do Sieci Akademickiej

Nr sprawy: CI.ZP.261.15.2022

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1) PZP)

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 

Postępowanie: Dostawa łącz do Sieci Akademickiej - Platforma Zakupowa

Dostawa modułów pamięci RAM do serwerów Lenovo

Nr sprawy: CI.ZP.261.07.2022

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/643136

Dzierżawa urządzeń drukujących i dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Politechniki Warszawskiej - w podziale na części

Nr sprawy: CI.ZP.261.10.2022

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/643403

Rozbudowa sieci bezprzewodowej Eduroam 

w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z307/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Nr sprawy: CI.ZP.261.08.2022

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/620608

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Warszawskiej 

Nr sprawy: CI.ZP.261.03.2022

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 

Postępowanie: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Warszawskiej - Platforma Zakupowa

System wideokonferencji jako narzędzie podnoszenia jakości kształcenia

Nr sprawy: CI.ZP.261.05.2022

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/589192

Dostawa łącza do Internetu ze stykiem BGP

Nr sprawy: CI.ZP.261.04.2022

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1) PZP)

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 
<strong> </strong><a href="https://platformazakupowa.pl/transakcja/580727">https://platformazakupowa.pl/transakcja/580727</a>

Utrzymanie zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: CI.ZP.261.13.2021

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/557370

Odnowienie rocznej subskrypcji licencji akademickiej ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution oraz migracja stałych licencji ANSYS Academic Teaching Introductory (50 tasks)

Nr sprawy: CI.ZP.261.14.2021

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1) PZP)

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 

Postępowanie: Odnowienie rocznej subskrypcji licencji akademickiej ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution oraz migracja stałych licencji ANSYS Academic Teaching Introductory (50 tasks)” - Platforma Zakupowa

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Warszawskiej 

Nr sprawy: CI.ZP.261.08.2021

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/530757

Dostawa 36 sztuk tabletów.

Nr sprawy: CI.ZP.261.17.2021

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przerowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 PZP)

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/530593

Dostawa sprzętu komputerowego do projektu wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) na Politechnice Warszawskiej

Nr sprawy: CI.ZP.261.16.2021

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 
Profil Nabywcy - Politechnika Warszawska (platformazakupowa.pl) 
Zakup lustrzanego serwera do wirtualizacji dla Ośrodka Kształcenia na Odległość „OKNO” PW - powtórka
realizowany w ramach projektu ­­­­­­­­­­­­­­­­­NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca” Zadanie 24 - Katalog INFORMATYKA w Repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych SEZAM

Nr sprawy: CI.ZP.261.15.2021

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 

Profil Nabywcy - Politechnika Warszawska (platformazakupowa.pl)

Zakup lustrzanego serwera do wirtualizacji dla Ośrodka Kształcenia na Odległość „OKNO” PW
realizowany w ramach projektu ­­­­­­­­­­­­­­­­­NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca” Zadanie 24 - Katalog INFORMATYKA w Repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych SEZAM

Nr sprawy: CI.ZP.261.09.2021

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Identyfikator postępowania: 6e6b60d5-74e8-49ff-b6d4-5f96cc8aea09 

Strona prowadzonego postępowaniahttps://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na:

1) miniPortalu pod poniższym linkiem: miniPortal (uzp.gov.pl)

oraz

2) na stronie  ineternetowej: https://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz

Przedłużenie wsparcia i serwisu systemu do wideokonferencji BlackBoard Collaborate o okres 12 miesięcy
Nr sprawy: CI.ZP.261.04.2021

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki (art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b PZP)

Identyfikator postępowania w Miniportalu: 461f0b1c-e375-4bcf-9884-aab2f3ccd4e4

Strona prowadzonego postępowaniahttps://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Dokumentacja postępowania dostępna jest na miniPortalu pod poniższym linkiem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/461f0b1c-e375-4bcf-9884-aab2f3ccd4e4

Odnowienie i dostawa rocznej licencji akademickiej oprogramowania SAS 9 na platformę WNDW (32 i 64 bit) oraz Linux (64 bit) wraz z kursami e-learning i komponentami dostępnej dla wszystkich wykładowców, pracowników naukowych oraz studentów Politechniki Warszawskiej wraz z obsługą wsparcia technicznego w okresie trwania subskrypcji ważną od dnia 01 sierpnia 2021 r.  do dnia 31 lipca 2022 r.

Nr sprawy: CI.ZP.261.10.2021

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki (art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b PZP)

Identyfikator postępowania w Miniportalu: 2d691564-f981-4c16-8420-995522424179

Strona prowadzonego postępowaniahttps://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Dokumentacja postępowania dostępna jest na miniPortalu pod poniższym linkiem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2d691564-f981-4c16-8420-995522424179

Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph oraz rozszerzenie funkcjonalości systemu (PRIMO i SFX) Aleph

Nr sprawy: CI.ZP.261.06.2021

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki (art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b PZP)

Identyfikator postępowania w Miniportalu: 3201b46d-7995-4115-911e-5ed6a8839ae0

Strona prowadzonego postępowaniahttps://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Dokumentacja postępowania dostępna jest na miniPortalu pod poniższym linkiem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3201b46d-7995-4115-911e-5ed6a8839ae0

Odnowienie subskrypcji i licencji edukacyjnej oprogramowania Labview

Nr sprawy: CI.ZP.261.05.2021

tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) PZP)

Identyfikator postępowania w Miniportalu: f55cc43f-0825-4580-9ac6-020e37d526e7

Strona prowadzonego postępowaniahttps://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na:

1) miniPortalu pod poniższym linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f55cc43f-0825-4580-9ac6-020e37d526e7 

oraz

2) na stronie  ineternetowej: https://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz

Usługa wsparcia opieki serwisowej dla oprogramowania OPTIcamp na okres 12 miesięcy

Nr sprawy: CI.ZP.261.01.2021

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia _17.05.2021 (pdf, 108,93 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 17 Maja 2021 15:53:41

Odnowienie rocznej subskrypcji wtyczki QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB v.2.4.7 oraz Q Bat QuickerSim Battery Explorer v.0.3.0

Nr sprawy: CI.ZP.261.03.2021

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_12.05.2021 (pdf, 61,99 kB)
Data utworzenia: Środa, 12 Maja 2021 11:26:47

Odnowienie rocznej akademickiej licencji Campus Wide Suite oprogramowania Matlab i Simulink

Nr sprawy: CI.ZP.261.02.2021

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pdf, 58,76 kB)
Data utworzenia: Środa, 5 Maja 2021 12:06:36

Dostawa komputerów przenośnych, stacji roboczych i serwera plików

Nr sprawy: CI.ZP.261.14.2020 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_27.04.2021 (pdf, 167,88 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 27 Kwietnia 2021 10:02:45

 

DOSTAWA SERWERÓW I PRZEŁĄCZNIKÓW SAN (powtórka)

Nr sprawy: CI.ZP.261.15.2020 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_15.03.2021 (pdf, 102,49 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 15 Marca 2021 12:32:33

 

DOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

Nr sprawy: CI.ZP.261.09.2020 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_05.03.2021 (pdf, 129,32 kB)
Data utworzenia: Piątek, 5 Marca 2021 10:03:47

DOSTAWA BLANKIETÓW ELEKTRONICZNYCH LEGITYMACJI PRACOWNICZYCH

Nr sprawy: CI.ZP.261.12.2020 

Tryb postępowania: wolna ręka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_21.01.2021 (pdf, 98,50 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 21 Stycznia 2021 23:16:21

Dostawa licencji w ramach programów: subskrypcji Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) na okres 36 miesięcy

oraz licencji wieczystych Microsoft Products and Services Agreement (MPSA)

wraz z pakietem Software Assurance (SA) na okres 36 miesięcy

Nr sprawy: CI.ZP.261.06.2020 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_6.11.2020 r. (pdf, 111,76 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 9 Listopada 2020 14:32:17

Dostawa blankietów elektronicznych legitymacji służbowej

Nr sprawy: CI.ZP.261.10.2020 

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia_28.10.2020 (pdf, 108,77 kB)
Data utworzenia: Środa, 28 Października 2020 11:47:47

Odnowienie i dostawa rocznej licencji akademickiej oprogramowania SAS 9 na platformę WNDW (32 i 64 bit) oraz Linux (64 bit) wraz z kursami 
e-learning i komponentami (zawartymi w załączniku nr 1 do wniosku), dostępnej dla wszystkich wykładowców, pracowników naukowych oraz studentów Politechniki Warszawskiej wraz z obsługą wsparcia technicznego w okresie trwania subskrypcji ważną (od dnia 
01 sierpnia 2020 r.  do dnia 31 lipca 2021 r.).

Nr sprawy: CI.ZP.261.08.2020

Tryb postępowania: wolna ręka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 109,42 kB)
Data utworzenia: Piątek, 11 Września 2020 14:38:27

Dzierżawa urządzeń drukujących

Nr sprawy: CI.ZP.261.04.2020

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz. 1 i cz. 2 (pdf, 3,20 MB)
Data utworzenia: Wtorek, 14 Lipca 2020 09:39:15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 292,92 kB)
Data utworzenia: Środa, 5 Sierpnia 2020 13:06:22

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na:

Część 1: Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph;

Część 2: Rozszerzenie funkcjonalności systemu Aleph (PRIMO i SFX) o:

-     zintegrowaną wyszukiwarkę zasobów naukowych;

-     listy A-Z dokumentów elektronicznych (tytuły czasopism i wydawnictwa seryjne), do których Zamawiający posiada dostęp;

-     narzędzie linkujące od opisu bibliograficznego dokumentu do jego pełnego tekstu.

Nr sprawy: CI.ZP.261.07.2020

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_13_07_2020 (pdf, 305,46 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 13 Lipca 2020 14:02:46

Odnowienie subskrypcji i licencji edukacyjnej oprogramowania Labview wraz z komponentami

Nr sprawy: CI.ZP.261.03.2020

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_16.06.2020 (pdf, 207,07 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 16 Czerwca 2020 12:02:39
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 109,19 kB)
Data utworzenia: Niedziela, 19 Lipca 2020 21:56:02

Dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu CENAGIS

Nr sprawy: CI.ZP.261.16.2019

Tryb postępowania: przetarg niograniczony

Projekt CENAGIS współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi PriorytetowejI „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_4.05.2020 (pdf, 141,73 kB)
Data utworzenia: Środa, 3 Czerwca 2020 20:37:42
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 107,90 kB)
Data utworzenia: Środa, 3 Czerwca 2020 20:37:57

Dostawa serwerów SAP HANA oraz rozbudowa macierzy IBM Storwize v7000

Nr sprawy: CI.ZP.261.15.2019

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 243,53 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 1 Października 2019 11:11:34
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS207-504616-pl (pdf, 106,11 kB)
Data utworzenia: Środa, 30 Października 2019 14:38:26

Modyfikacja systemów ePW w zakresie działania aplikacji mobilnej Mobilny USOS

w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych

Nr sprawy: CI.ZP.261.13.2019

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 2,19 MB)
Data utworzenia: Wtorek, 1 Października 2019 09:43:21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS206-502595-pl (pdf, 113,81 kB)
Data utworzenia: Środa, 30 Października 2019 14:32:43

Rozbudowa sieci Eduroam

 w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z307/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, oś priorytetowa III  Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Nr sprawy: CI.ZP.261.14.2019

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 285,03 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 1 Października 2019 10:26:37
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 118,74 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 1 Października 2019 10:27:56

System wideokonferencji jako narzędzie podnoszenia jakości kształcenia

w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca” (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zwanego dalej „Projektem”

Nr sprawy: CI.ZP.261.05.2019

Informacja o ponownym przeprowadzeniu czynnści badania oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 506,72 kB)
Data utworzenia: Środa, 21 Sierpnia 2019 11:32:24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz. U. UE_21.08.2019 (pdf, 109,07 kB)
Data utworzenia: Środa, 21 Sierpnia 2019 11:32:04

Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph. Rozszerzenie funkcjonalności systemu Aleph (PRIMO i SFX).

Nr sprawy: CI.ZP.261.11.2019

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS155-383104-pl (pdf, 137,45 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 13 Sierpnia 2019 09:46:19

Dostawa rocznej licencji akademickiej oprogramowania SAS 9 na platformę WNDW (32 i 64 bit) oraz Linux (64 bit) wraz z kursami e-learning i komponentami, dostępnej dla wszystkich wykładowców, pracowników naukowych oraz studentów Politechniki Warszawskiej wraz z obsługą wsparcia technicznego w okresie trwania subskrypcji ważną do dnia 31 lipca 2020 r.

Nr sprawy: CI.ZP.261.12.2019

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 292,15 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 23 Lipca 2019 11:10:58

Modyfikacja systemów ePW w zakresie działania aplikacji mobilnej Mobilny USOS

w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych 

Nr sprawy: CI.ZP.261.10.2019

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (pdf, 109,78 kB)
Data utworzenia: Piątek, 28 Czerwca 2019 14:15:44

Odnowienie subskrypcji i licencji edukacyjnej oprogramowania Labview wraz z komponetami

Nr sprawy: CI.ZP.261.09.2019

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 252,02 kB)
Data utworzenia: Środa, 12 Czerwca 2019 13:18:55
Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_Labview_2019 (pdf, 1,05 MB)
Data utworzenia: Piątek, 28 Czerwca 2019 14:03:16

Dostawa komputerów

Nr sprawy: CI.ZP.261.07.2019

Wybór oferty komputery 261 07 2019 (pdf, 594,87 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 21 Maja 2019 15:28:17

Dostawa rocznej licencji na wtyczkę (toolbox) do środowiska MATLAB QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB v.2.3 w wersji licencyjnej University License na użytek dydaktyczny oraz badawczy dla studentów oraz pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej wraz ze wsparciem technicznym.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 300,80 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 20 Maja 2019 14:00:16

Usługa wsparcia (opieki serwisowej) dla oprogramowania OPTIcamp na okres 12 miesięcy

Nr sprawy: CI.ZP.261.03.2019

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia obublikowane w DzP UE (pdf, 1,49 MB)
Data utworzenia: Wtorek, 23 Kwietnia 2019 10:40:21

Dostawa rocznej licencji Campus-Wide License Full Suite oprogramowania MATLAB i Simulink zawierającej wszystkie produkty edukacyjne oraz MAOTS (MATLAB Academic Online Training Suite), na okres 12 miesięcy  na użytek dydaktyczny oraz badawczy dla studentów oraz pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej wraz ze wsparciem technicznym.

Nr sprawy: CI.ZP.261.06.2019

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 295,48 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 4 Kwietnia 2019 10:57:45

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

Nr sprawy: CI.ZP.261.01.2019

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Cz. 1 i Cz. 2 (pdf, 222,02 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 26 Lutego 2019 15:38:20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 297,79 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 12 Marca 2019 15:44:35
Dostawa serwera dla Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej
Nr sprawy: ZP.CI.261.15.2018

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 104,98 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 7 Stycznia 2019 10:02:32

  

Dostawa licencji i oprogramowania dla Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej

Zamówienie jest finansowane ze Środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, Zadanie 46 – SEZAM: System Edukacyjnych Zasobów Akademickich i Multimedialnych, poz. 353: Zakup oprogramowania wspomagającego działanie systemu

Nr sprawy: ZP.CI.261.18.2018

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Zamówienie zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej PZP, nie podlega ww. ustawie, gdyż wartość zamówień (oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie graficzne) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Pomimo to, Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu zasady wynikające z przepisów PZP dla przetargu nieograniczonego, z wyłączeniem dyspozycji dotyczących uprawnień do wniesienia odwołania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert (pdf, 510,99 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 17 Grudnia 2018 15:07:21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 156,48 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 3 Stycznia 2019 11:10:56

 

Usługi serwisu gwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i sieciowej 

Nr sprawy: ZP.CI.261.17.2018

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert (pdf, 806,78 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 27 Listopada 2018 14:57:34
Wybór oferty 261.17.2018 (pdf, 3,51 MB)
Data utworzenia: Czwartek, 29 Listopada 2018 09:12:42
Ogłoszenie o udzielniu zamówienia (pdf, 160,19 kB)
Data utworzenia: Środa, 2 Stycznia 2019 15:45:05
Usługa rocznego wsparcia dla platformy BlackBoard

Nr sprawy: CI.ZP.261.03.2018

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 2,39 MB)
Data utworzenia: Czwartek, 22 Listopada 2018 12:43:43
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 107,50 kB)
Data utworzenia: Piątek, 4 Stycznia 2019 13:02:46
Usługi serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego dla infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz systemów operacyjnych

Nr Sprawy CI.ZP.261.16.2018

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_opublikowane (pdf, 138,09 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 6 Listopada 2018 10:20:35

Dostawa serwera dla Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: CI.ZP.261.12.2018

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja o unieważnieniu postępowania (pdf, 121,55 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 4 Września 2018 14:09:48
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia_opublikowane (pdf, 95,09 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 6 Listopada 2018 10:23:17

Usługi serwisu gwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz systemów operacyjnych                                                                                Nr sprawy: CI.ZP.261.04.2018

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz. 1, 3, 4 i 7pdf (pdf, 614,00 kB)
Data utworzenia: Środa, 26 Września 2018 15:05:53
Informacja o unieważnieniu części nr2, 5 i 6 (pdf, 134,41 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 30 Sierpnia 2018 14:31:10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_opublikowane (pdf, 216,32 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 6 Listopada 2018 10:25:19

Część 1: Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph;

Część 2: Rozszerzenie funkcjonalności systemu Aleph o:

              -  integrowaną wyszukiwarkę zasobów naukowych;

              - listy A-Z dokumentów elektronicznych (tytuły czasopism i wydawnictwa seryjne), do których Zamawiający posiada dostęp;

              - narzędzie linkujące od opisu bibliograficznego dokumentu do jego pełnego tekstu.

Nr Sprawy CI.ZP.261.09.2018

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 122,19 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 31 Lipca 2018 10:39:21

Dostawa 12 miesięcznej (od 01 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2019 r.) licencji akademickiej oprogramowania SAS 9 na platformę WNDW (32 i 64 bit) oraz Linux (64 bit) wraz z kursami e-learning i komponentami, dostępną dla wszystkich wykładowców, pracowników naukowych oraz studentów Politechniki Warszawskiej, oraz obsługę wsparcia technicznego w okresie trwania subskrypcji ważną do dnia 31 lipca 2019 r.

Nr Sprawy CI.ZP.261.11.2018

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 156,00 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 26 Lipca 2018 10:56:29

Dostawa tabletów (stacji mobilnych) dla Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW

Nr Sprawy: CI.ZP.261.10.2018

tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 212,62 kB)
Data utworzenia: Piątek, 22 Czerwca 2018 14:42:03
Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia (pdf, 132,90 kB)
Data utworzenia: Piątek, 27 Lipca 2018 13:41:35
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia o udzieleniu zamówienia (pdf, 120,00 kB)
Data utworzenia: Piątek, 3 Sierpnia 2018 08:43:54

Odnowienie subskrypcji i licencji edukacyjnej oprogramowania Labview wraz  z komponentami

Nr Sprawy: CI.ZP.261.06.2018

tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_tablica (pdf, 1,28 MB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 18 Czerwca 2018 15:37:37
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 156,00 kB)
Data utworzenia: Piątek, 13 Lipca 2018 14:26:17
Ogłszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (pdf, 116,00 kB)
Data utworzenia: Piątek, 13 Lipca 2018 15:12:17

Dostawa licencji na oprogramowanie dla Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej

Nr Sprawy: CI.ZP.261.07.2018
tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Część 2 (pdf, 275,21 kB)
Data utworzenia: Środa, 30 Maja 2018 10:26:15
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Część1 (pdf, 255,92 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 4 Czerwca 2018 13:22:27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 168,00 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 28 Czerwca 2018 12:33:53

Dostawa komputera studyjnego do wykorzystania w celu realizacji dźwięki w Radiu Aktywnym - powtórzenie postępowania

Nr Sprawy: CI.ZP.261.08.2018

tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Informacja o unieważnieni postępowania (pdf, 127,82 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 24 Maja 2018 11:41:58
Wdrożenie e-usług publicznych w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”
w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych

Nr sprawy: CI.ZP.261.01.2018

tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Informacja z otwarcia ofert (pdf, 399,98 kB)
Data utworzenia: Piątek, 11 Maja 2018 13:46:23
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 383,28 kB)
Data utworzenia: Piątek, 11 Maja 2018 13:46:44
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_27.06.2018 (pdf, 105,95 kB)
Data utworzenia: Środa, 27 Czerwca 2018 09:05:23

Dostawa komputera studyjnego do wykorzystania w celu realizacji dźwięku w Radiu Aktywnym.

Nr sprawy: CI.ZP.261.02.2018

tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Informacja z otwarcia ofert (pdf, 246,12 kB)
Data utworzenia: Piątek, 27 Kwietnia 2018 10:46:53
Informacja o unieważnieniu postępowania (pdf, 152,51 kB)
Data utworzenia: Piątek, 27 Kwietnia 2018 10:46:08

Dostawa rocznej licencji Oprogramowania - Total Academic Headcount (TAH) zawierającej wszystkie produkty edukacyjne oraz MAOTS (MATLAB Academic Online Training Suite), na okres 12 miesięcy (od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2019 r.), dostępnej dla wszystkich pracowników i studentów łącznie z prawem instalacji na prywatnych komputerach pracowników i studentów. W ramach umowy – wsparcie techniczne w okresie trwania subskrypcji.

Nr Sprawy CI.ZP.261.05.2018

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 131,50 kB)
Data utworzenia: Środa, 4 Kwietnia 2018 14:25:41

Dostawa urządzeń sieciowych, serwerów oraz licencji 

w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych

Nr sprawy: ZP/CI/17/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na Część 1 i Część 2 zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Cz. 1 (pdf, 163,37 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 13 Marca 2018 13:13:46
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty _Cz. 2 (pdf, 176,14 kB)
Data utworzenia: Piątek, 16 Marca 2018 14:48:48
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do UP UE_14.04.2018 (pdf, 70,52 kB)
Data utworzenia: Sobota, 14 Kwietnia 2018 11:56:06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 121,44 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 17 Kwietnia 2018 10:32:10

Dostawa 7 miesięcznej (od 1 stycznia do 31 lipca 2018 r.) licencji akademickiej oprogramowania SAS 9 na platformę WNDW (32 i 64 bit) oraz Linux (64 bit) wraz z kursami e-learning i komponentami, dostępną dla wszystkich wykładowców, pracowników naukowych oraz studentów Politechniki Warszawskiej, oraz obsługę wsparcia technicznego w okresie trwania subskrypcji ważną do dnia 31 lipca 2018 r.

Nr Sprawy ZP/CI/16/2017

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego (pdf, 150,16 kB)
Data utworzenia: Piątek, 26 Stycznia 2018 12:08:10

Dostawa serwerów, urządzeń sieciowych oraz serwerowych systemów operacyjnych

w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych

Numer sprawy: ZP/CI/05/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert (pdf, 423,43 kB)
Data utworzenia: Piątek, 20 Października 2017 10:35:37
Informacja o unieważnieniu cz.1,2,4 i 6 postępowania (pdf, 192,19 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 23 Października 2017 12:55:33
Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ZP_CI_05_2017_Cz.3_5_8 (pdf, 484,54 kB)
Data utworzenia: Środa, 22 Listopada 2017 18:19:06
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz. 7 (pdf, 181,54 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 28 Listopada 2017 11:34:34
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do UPUE (pdf, 97,62 kB)
Data utworzenia: Sobota, 23 Grudnia 2017 20:29:39
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 101,25 kB)
Data utworzenia: Środa, 3 Stycznia 2018 12:02:23

Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla OKNO PW

Numer sprawy: ZP/CI/15/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 320,82 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 7 Listopada 2017 10:42:50
Sprostowanie_Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 256,95 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 13 Listopada 2017 14:56:17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_cz.1 (pdf, 109,70 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 11 Grudnia 2017 08:10:27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_cz.2 (pdf, 109,85 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 11 Grudnia 2017 08:10:40

Dostawę komputerów oraz wielofunkcyjnych urządzeń drukujących

Numer sprawy: ZP/CI/14/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_cz.1,2,3 (pdf, 322,31 kB)
Data utworzenia: Piątek, 27 Października 2017 14:24:37
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Cz. 4_Tablica (pdf, 305,75 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 21 Listopada 2017 11:18:08
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (pdf, 132,17 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 28 Listopada 2017 13:07:13
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA_cz. 4 (pdf, 129,76 kB)
Data utworzenia: Sobota, 2 Grudnia 2017 10:27:02

a)   Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph;

b)   Rozszerzenie funkcjonalności systemu Aleph o:

-       zintegrowaną wyszukiwarkę zasobów naukowych;

-       listy A-Z dokumentów elektronicznych (tytuły czasopism i wydawnictwa seryjne), do których Zamawiający posiada dostęp;

-       narzędzie linkujące od opisu bibliograficznego dokumentu do jego pełnego tekstu.

Nr Sprawy ZP/CI/11/2017

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Postępowanie o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Przekazane Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (pdf, 114,70 kB)
Data utworzenia: Środa, 28 Czerwca 2017 12:52:16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do UPUE (pdf, 114,41 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 24 Lipca 2017 15:56:42
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E (pdf, 108,06 kB)
Data utworzenia: Środa, 26 Lipca 2017 12:44:12

Dostawa licencji uczelnianej pakietu Desktop Education (DsktpEdu ALNG LicSAPk MVL) Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) na okres 36 miesięcy wraz z subskrypcją.

Nr sprawy ZP/CI/09/2017.

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (pdf, 420,74 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 18 Lipca 2017 13:23:13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do UPUE_16.08.2017 (pdf, 101,48 kB)
Data utworzenia: Środa, 16 Sierpnia 2017 11:59:36
Sprostowanie Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przekazane do UPUE_16.08.2017 r. (pdf, 70,83 kB)
Data utworzenia: Środa, 16 Sierpnia 2017 11:59:59
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.U.UE_17.08.2017 (pdf, 99,98 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 17 Sierpnia 2017 11:32:46

Utrzymanie zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla Politechniki Warszawskiej 

Nr sprawy: ZP/CI/04/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_tablica (pdf, 402,53 kB)
Data utworzenia: Piątek, 7 Lipca 2017 13:36:46
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu (pdf, 69,80 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 3 Października 2017 10:35:55

Odnowienie subskrypcji i licencji na oprogramowanie LABVIEW oraz MULTISIM

Nr sprawy: ZP/CI/10/2017

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 873,15 kB)
Data utworzenia: Środa, 7 Czerwca 2017 15:59:55

Odnowienie subskrypcji i licencji na oprogramowanie LABVIEW oraz MULTISIM

Nr sprawy: ZP/CI/08/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja o unieważnieniu postępowania (pdf, 121,67 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 11 Maja 2017 15:15:52

Odnowienie rocznej licencji uczelnianej oprogramowania Matlab Total Academic Headcount wraz z komponentami (moduły podstawowe oraz rozszerzające) oraz zakup nowego modułu do licencji #31122315, dostępne dla wszystkich pracowników i studentów łącznie z prawem instalacji na prywatnych komputerach pracowników i studentów. W ramach umowy - wsparcie techniczne w okresie trwania subskrypcji.

Nr Sprawy ZP/CI/07/2017

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia (pdf, 100,99 kB)
Data utworzenia: Piątek, 21 Kwietnia 2017 10:17:22

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

Nr sprawy: ZP/CI/02/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 181,89 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 10 Kwietnia 2017 15:32:45
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 640,10 kB)
Data utworzenia: Piątek, 21 Kwietnia 2017 10:18:50

Dostawa rocznej licencji akademickiej oprogramowania SAS 9 na platformę WNDW (32 i 64 bit) oraz Linux (64 bit) wraz z kursami e-learning 
i komponentami, dostępnej dla wszystkich wykładowców, pracowników naukowych oraz studentów Politechniki Warszawskiej, oraz obsługę wsparcia technicznego w okresie trwania subskrypcji.

Nr Sprawy ZP/CI/01/2017

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 825,55 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 6 Marca 2017 11:35:56
DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (dla OKNO)

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki
Nr postępowania: ZP/CI/03/2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 706,30 kB)
Data utworzenia: Piątek, 3 Lutego 2017 08:03:11

DOSTAWA KOMPUTERÓW - powtórka cz. nr 1 postępowania Nr ZP/CI/08/2016 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/CI/15/2016

  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 654,53 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 2 Lutego 2017 14:48:35
Informacja o unieważnieniu czynnośc i ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf, 317,57 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 24 Stycznia 2017 15:28:13
Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty (pdf, 308,85 kB)
Data utworzenia: Środa, 21 Grudnia 2016 11:16:12

Dostawa urządzeń sieciowych

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki
Nr postępowania: ZP/CI/18/2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 746,13 kB)
Data utworzenia: Środa, 21 Grudnia 2016 10:47:44

DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (dla OKNO)

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/20/2016

 
Informacja o unieważnieniu postępowania (pdf, 286,68 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 15 Grudnia 2016 15:53:13

 

Dostawa punktów dostępowych sieci WiFi montowanych do ściany w ilości 8 sztuk. 

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki
Nr postępowania: ZP/CI/17/2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 136,60 kB)
Data utworzenia: Środa, 30 Listopada 2016 13:56:19
Dostawa wyższej wersji oprogramowania OPTIcamp wraz z modułem umożliwiającym jednoczesną personalizację i wgranie certyfikatu bezpieczeństwa na Elektroniczne Karty Pracownicze oraz dostawa blankietów kart elektronicznych i urządzeń niezbędnych do ich personalizacji z jednoczesnym przeszkoleniem w zakresie obsługi dostarczonego oprogramowania i sprzętu.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/14/2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 137,77 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 13 Grudnia 2016 12:24:25
INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 302,01 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 24 Listopada 2016 14:33:21
Informacja_z_otwarcia_ofert (pdf, 366,92 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 24 Listopada 2016 14:33:39

Przedłużenie licencji na oprogramowanie PTC Creo Parametric University Plus Campus Pack + Plms – term o nr seryjnym SPN-4112-FN na okres jednego roku

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/16/2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 680,70 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 8 Grudnia 2016 11:26:02
INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 301,83 kB)
Data utworzenia: Środa, 23 Listopada 2016 12:39:57
Informacja z otwarcia ofert (pdf, 364,98 kB)
Data utworzenia: Środa, 23 Listopada 2016 12:40:19

DOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/13/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania (pdf, 121,69 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 10 Listopada 2016 12:19:25

 

DOSTAWA KOMPUTERÓW I MONITORÓW

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/08/2016

  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 138,26 kB)
Data utworzenia: Środa, 26 Października 2016 07:12:55

 

ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISOWEJ NA OPROGRAMOWANIE ALEPH ORAZ ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU ALEPH

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Nr postępowania: ZP/CI/11/2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 169,86 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 20 Października 2016 11:19:45

 

DOSTAWA PROGRAMU METHEMATICA 11.0 STANDARD NETWORK DLA 22 UŻYTKOWNIKÓW W RAMACH LICENCJI KRAJOWEJ

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Nr postępowania: ZP/CI/12/2016

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 710,96 kB)
Data utworzenia: Sobota, 15 Października 2016 12:43:02

 

DOSTAWA PROGRAMÓW STATISTICA ROZSZERZONY PAKIET AKADEMICKI + ZESTAW PLUS W RAMACH ROCZNEJ LICENCJI AKADEMICKIEJ SITE LICENSE DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki
Nr postępowania: ZP/CI/10/2016

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 1,19 MB)
Data utworzenia: Środa, 28 Września 2016 12:58:23

 

ODNOWIENIE SUBSKRYPCJI I LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE LABVIEW- PONOWNE POSTĘPOWANIE

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/09/2016

Termin składania ofert upłynął w dniu 14.07.2016 r. o godz. 11:00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 143,04 kB)
Data utworzenia: Piątek, 7 Października 2016 12:12:57
INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 78,30 kB)
Data utworzenia: Środa, 20 Lipca 2016 16:36:54

  

DOSTAWA BLANKIETÓW ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/CI/06/2016

Termin składania ofert upłynął w dniu 21.06.2016 r o godz. 11:00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 143,79 kB)
Data utworzenia: Piątek, 7 Października 2016 12:44:36
INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 78,23 kB)
Data utworzenia: Środa, 20 Lipca 2016 16:38:56

 

ODNOWIENIE SUBSKRYPCJI I LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE LABVIEW

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/07/2016

Termin składania ofert upłynął w dniu 24.06.2016 r. o godz. 11:00

Zawiadomienie_o_unieważnieiu_postępowania (pdf, 93,60 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 5 Lipca 2016 15:44:37

 

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/CI/17/2015

Termin składania ofert upłynął w dniu 14.01.2016 r. o godz. 11:00

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 85,84 kB)
Data utworzenia: Środa, 27 Stycznia 2016 14:56:27

 

DOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania ZP/CI/15/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 23.11.2015. o godz. 11:00

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 80,61 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 3 Grudnia 2015 13:42:38

 

SERWIS GWARANCYJNY DLA INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ I SIECIOWEJ.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania ZP/CI/14/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 06.11.2015. o godz. 11:00

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_CZ_1 (pdf, 80,51 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 3 Grudnia 2015 13:39:56
INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_CZ_2 (pdf, 81,89 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 3 Grudnia 2015 13:40:11
INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_CZ_3 (pdf, 77,40 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 3 Grudnia 2015 13:40:21
INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_CZ_4 (pdf, 78,77 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 3 Grudnia 2015 13:40:33

 

AKTUALIZACJA I ROZSZERZENIE LICENCJI SOLIDWORKS EDUCATION EDITION

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr postępowania ZP/CI/13/2015

Termin składania ofert upłynął w dniu 25.09.2015. o godz. 11:00

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 82,85 kB)
Data utworzenia: Piątek, 9 Października 2015 12:00:59

  

KONSERWACJA ŚRODOWISKA TECHNICZNEGO SERWEROWNI

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania ZP/CI/12/2015
Termin składania ofert upłynał w dniu 09.09.2015. o godz. 11:00

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 79,16 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 21 Września 2015 12:32:52

  

DOSTAWA BLANKIETÓW ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr Sprawy: ZP/CI/10/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 03.06.2015 o godz: 11:00

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 83,88 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 30 Czerwca 2015 14:45:47

 

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ - DOSTAWA LICENCJI, URZĄDZEŃ SIECIOWYCH I SERWERÓW.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr Sprawy: ZP/CI/09/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 28.05.2015 o godz. 11:00

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 84,99 kB)
Data utworzenia: Środa, 24 Czerwca 2015 11:50:19

 

Odnowienie subskrypcji i licencji na oprogramowanie LABVIEW.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr Sprawy: ZP/CI/08/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 18.05.2015 o godz. 11:00

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 83,00 kB)
Data utworzenia: Piątek, 22 Maja 2015 11:50:36

  

SUPPORT DO LICENCJI VMWARE I VCENTER.

Tryb Postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr Sprawy: ZP/CI/05/2015

Termin składania ofert upłynął w dniu 01.04.2015 o godz. 11:00

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 81,63 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 13 Kwietnia 2015 13:35:38

 

DOSTAWA SYSTEMU ANTYWIRUSOWEGO WRAZ Z TRZYLETNIMI LICENCJAMI.

Tryb Postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr Sprawy: ZP/CI/03/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 20.02.2015 o godz. 11:00

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 81,21 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 2 Marca 2015 11:48:46

 

Dostawa licencji SUSE Linux Enterprise Server.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr Sprawy ZP/CI/01/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 20.01.2015 o godz. 11:00

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 83,27 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 22 Stycznia 2015 16:40:01

 

UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O LICENCJE BUSINESS INTELLIGENCE.

Nr Sprawy Nr ZP/CI/14/2014

Termin składania ofert upłynął w dniu 28.11.2014

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 85,78 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 18 Grudnia 2014 21:11:58

 

DOSTAWA MODUŁU ZARZĄDZAJĄCEGO DO PRZEŁĄCZNIKA

Nr Sprawy ZP/CI/12/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 29.08.2014 o godz. 11:00

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 75,79 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 4 Września 2014 14:07:45

 

Dostawa Systemu Backupu i Rozbudowa Serwerów.

Nr Sprawy ZP/CI/11/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 22.08.2014 r. o godz. 11:00

CZ_1_INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 77,41 kB)
Data utworzenia: Środa, 24 Września 2014 14:46:39
CZ_2_INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 84,82 kB)
Data utworzenia: Środa, 24 Września 2014 14:46:48
CZ_3_INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 89,57 kB)
Data utworzenia: Środa, 24 Września 2014 14:46:57

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę Blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Doktoranckiej.

Nr Sprawy ZP/CI/08/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 23.06.2014 o godz. 11:00

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 75,77 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 30 Czerwca 2014 12:47:13

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę Urządzeń Sieciowych - Postępowanie Nr 2

Nr Sprawy ZP/CI/07/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 16.06.2014 o godz. 11:00

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 77,37 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 24 Czerwca 2014 13:47:43

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę Licencji na Oprogramowanie w Ramach Umowy Select Plus for Academic dla Politechniki Warszawskiej

Nr Sprawy ZP/CI/06/2014
 

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (pdf, 78,35 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 12 Czerwca 2014 10:24:31

  

Przetarg nieograniczony na Dostawę Urządzeń Sieciowych

Nr Sprawy ZP/CI/05/2014

Zawiadomienie_o_unieważnieiu_postępowania (pdf, 93,00 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 2 Czerwca 2014 15:21:46

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę Serwerowych Systemów Operacyjnych

Nr Sprawy ZP/CI/04/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 30.05.2014 o godz. 12:00

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_CZ_1_LINUX (pdf, 78,60 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 24 Czerwca 2014 13:31:57
INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_CZ_2_VMWARE (pdf, 79,11 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 24 Czerwca 2014 13:32:53

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę Serwerów

Nr Sprawy ZP/CI/03/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 04.06.2014 o godz. 12:00

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_CZ_1_SERWERY (pdf, 76,98 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 24 Czerwca 2014 16:33:30
ZAWIADOMIENE_O_UNIEWAZNIENIU_POSTĘPOWANIA_W_CZ_2_SYSTEM_BACKUPU (pdf, 94,17 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 24 Czerwca 2014 16:33:46
ZAWIADOMIENE_O_UNIEWAZNIENIU_POSTĘPOWANIA_W_CZ_3_ROZBUDOWA_SERWERÓW_DELL (pdf, 94,17 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 24 Czerwca 2014 16:33:56
INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_CZ_4_SERWER_DODATKOWY (pdf, 76,51 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 24 Czerwca 2014 16:34:07

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę wieczystej licencji oprogramowania Oracle Database Standard Edition.

Nr sprawy ZP/COI/02/2014.

Termin składania ofert upłynął w dniu 27.02.2014 o godz. 11:00 

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (pdf, 94,56 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 10 Marca 2014 11:35:53

  

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów i monitorów. 

Nr sprawy ZP/COI/01/2014.

Termin składania ofert upłynął w dniu 14.02.2014 o godz. 11:00

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_CZ_1 (pdf, 107,72 kB)
Data utworzenia: Piątek, 14 Marca 2014 11:17:33
INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_CZ_2 (pdf, 111,36 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 14 Kwietnia 2014 09:22:47
INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_CZ_3 (pdf, 110,87 kB)
Data utworzenia: Wtorek, 1 Kwietnia 2014 09:04:15
INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_CZ_4 (pdf, 112,24 kB)
Data utworzenia: Czwartek, 27 Marca 2014 13:41:07

  

Przetarg nieograniczony na Odnowienie subskrypcji i aktualizacja oprogramowania LabView oraz zakup oprogramowania Multisim.

 Nr Sprawy ZP/CI/01/2013.

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (pdf, 102,46 kB)
Data utworzenia: Piątek, 10 Stycznia 2014 15:06:56