Postępowania do 130 tys. złotych

Zakup zestawów telewizorów interaktywnych.

Nr sprawy: CI.ZP.262.40.2022

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem: 

Postępowanie: Zakup zestawów telewizorów interaktywnych - Platforma Zakupowa 

Przedłużenie licencji Cisco Webex

Nr sprawy: CI.ZP.262.18.2022

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem: Postępowanie: Przedłużenie licencji Cisco Webex - Platforma Zakupowa 

Przedłużenie gwarancji oraz usługi wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego 2 szt. F5-BIG IP 2000s wraz z oprogramowaniem.

Nr sprawy: CI.ZP.262.12.2022

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/650593

Zakup zestawów telewizorów interaktywnych.

Nr sprawy: CI.ZP.262.19.2022

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem: 

Postępowanie: Zakup zestawów telewizorów interaktywnych - Platforma Zakupowa

Odnowienie rocznej usługi wsparcia technicznego TECS dla posiadanej przez Politechnikę Warszawską stałej licencji akademickiej ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (50/500)

Nr sprawy: CI.ZP.262.14.2022

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/656122